ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Politika Cookies (Cookie Policy)
Politika cookies je právny dokument, ktorý popisuje, deklaruje a vysvetľuje, akým spôsobom organizácie zaobchádza a využíva Cookies, teda aké dáta webová stránka alebo webová aplikácia používa, za akým účelom a s kým a prečo je zdieľa.

Politika cookies (anglicky Cookie Policy) je právny dokument, ktorý opisuje, deklaruje a vysvetľuje, akým spôsobom organizácie zaobchádza a využíva Cookies, teda aké dáta webová stránka alebo webová aplikácia používa, za akým účelom a s kým a prečo je zdieľa.

Prečo je politika cookies dôležitá?

Cookies sú nutné pre pohodlné fungovanie webových stránok alebo webových aplikácií, neslúži teda len pre sledovanie používateľov kvôli reklame, ako sa niekedy cookies zjednodušene prezentujú. Zo svojho princípu ale môžu byť aj prevádzkovateľom zneužité práve k neoprávnenému sledovaniu správania, preferencií a podobne. Hoci môže užívateľ cookies na svojom zariadení vždy zakázať alebo zmazať, môžu predstavovať potenciálne riziko narušenia súkromia. Existencia politiky cookies je teda z etických i legislatívnych dôvodov dôležitá. Firma sa v nej právne zaväzuje k rozsahu, akým s cookies pracuje. Predstavuje záväzné etické pravidlá a uisťuje užívateľa alebo návštevníkov o etickom zaobchádzanie s cookies.

Pretože je svet internetu veľmi dynamický a mení sa, tak je treba ruka v ruke s tým meniť aj politiku cookies a držať aktuálne informovanej i užívateľov. Je teda dôležité mať na svojom webe politiku súkromia zverejnenú tak, aby obsahovala správne, aktuálne a špecifické informácie k danému webu alebo webovej aplikácii. Ako právny dokument napĺňa politika cookies požiadavky legislatívy a chráni súkromie zamestnancov, zákazníkov a ďalších osôb.

Čo by politika cookies mala obsahovať?

Politika cookies zvyčajne obsahuje špecifické informácie o tom, aké osobné informácie firma zbiera a ako s nimi zaobchádza, teda ako zabezpečuje ich bezpečnosť, ako je zdieľa či predáva a prípadne komu. Presný obsah politiky závisí na legislatíve konkrétnej krajiny, kde organizácia pôsobí, alebo na tom, o kom informácie zhromažďuje (napríklad GDPR sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré zhromažďujú dáta o občanoch EÚ). Všeobecne by mala politika obsahovať tieto body:

  • Aké typy cookies využíva, prípadne ako dlho je prehliadač uchováva
  • Aké dáta cookies sledujú
  • Za akým účelom sa cookies využívajú (pre zlepšenie užívateľského pohodlia, pre samotné základné fungovanie webu, zlepšovanie výkonnosti, štatistické dôvody, marketingové dôvody a podobne)
  • Akým tretím stranám sa cookies zasielajú alebo s kým sú zdieľané
  • Ako môžu používatelia cookies vypnúť, odmietnuť, odhlásiť alebo zmazať

Ako politika ochrany súkromia vyzerá a ako je prezentovaná?

Ako právny dokument je politika spísaná písomne. Je obvykle ako verejne prístupná stránka na webe, ktorá je ako súčasť alebo doplnok obchodných podmienok či politiky ochrany súkromia. Môže byť ako samostatný dokument ale mnoho webov ju má ako súčasť, ako jednu z kapitol Politiky ochrany súkromia. Politika cookies sa zaoberá výhradne cookies, nezaoberá sa ostatnými osobnými informáciami.

Zhrnutie základných bodov k politike cookies

  • Politika cookies sa vyžaduje vo väčšine krajín legislatívou, takže je nielen prejavom vášho etického konania, ale väčšinou je aj zo zákona povinná
  • Pripravte ju ako samostatný dokument (webovú stránku) alebo ako súčasť Politiky ochrany súkromia
  • Sprístupnite ju jednoducho všetkým vašich návštevníkom alebo užívateľom (ideálne do pätičky vedľa všeobecných podmienok a politiky ochrany súkromia)
  • Použite jednoduchý a zrozumiteľný jazyk a držte sa vyššie uvedeného doporučeného obsahu politiky cookies

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.05.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia