ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Managementmania.com LLC (ďalej len “MM” alebo “my” alebo “Prevádzkovateľ”) poskytuje odbornú platformu (ďalej len “platforma”), ktorá je určená pre profesionálov, firmy a iné organizácie (ďalej len “klienti” alebo “vy”). Produkty a služby teda používate pre svoje podnikanie, odborné diskusie, hľadanie odborných kontaktov, zvyšovanie vedomostí alebo produktivity. Táto politika súkromia predstavuje náš záväzok o tom, aká osobné dáta ukladáme a ako s nimi zaobchádzame.

Vyhlásenia k bezpečnosti a ochrane vašich dát

 • Ako poskytovateľ platformy si uvedomujeme dôležitosť bezpečnosti a súkromia vás i vašich dát, a preto má pre nás prvoradý význam je chrániť. K tomu sa cítime plne zaviazaní.
 • Držíme vaše dáta v bezpečí a chránime ich pred rôznymi bezpečnostnými hrozbami.
 • Vaše súkromie je pre nás priorita. S vašimi údajmi aj s údajmi vašich užívateľov zásadne zaobchádzame etickým spôsobom, teda s nimi nijako neobchodujeme ani ich nezdieľame so žiadnymi tretími stranami, čo by bolo v rozpore s politikou ochrany osobných údajov.

Ako sú vaše dáta chránené

 • Dáta uložené v Produktoch sú zabezpečené niekoľkými vrstvami ochrany. Onesft je webová aplikácia postavená na trojvrstvovej architektúre, ktorá oddeľuje server s aplikáciou, databázu a prostredie používateľa, ktoré je spúšťané z webového prehliadača.

Bezpečnosť a ochrana dát v aplikácii

 • Užívatelia zdieľajú platformu, v ktorej môžu pristupovať k verejne dostupnému obsahu, na neverejnú obsahu alebo k obsahu, ktorý s nimi zdieľa iní užívatelia.
 • Oprávnenia užívateľov sú riadená pomocou rolí
 • Prístupy užívateľov sú chránené autentizáciou pomocou používateľského mena a hesla.
 • Každý užívateľ musí pred vstupom do systému zadať silné heslo, potvrdenie mu platforma automaticky zasiela na uvedený e-mail, ktorý slúži aj pre informovanie užívateľov o udalostiach v platforme alebo v jeho obľúbenom obsahu.
 • Prihlasovacie údaje na zariadeniach užívateľov musíte chrániť proti ich zneužitiu alebo odcudzeniu.
 • Heslá sú šifrované tak, aby ich okrem používateľa, ktorému heslo patrí, nikto nemohol získať. Heslo môže meniť len používateľ a administrátor, my ani nikto ďalší k heslám používateľov prístup nemáme.
 • V prípade straty alebo ohrozenia môže užívateľ heslo obnoviť. O svojich aktivitách dostáva používateľ informácie tiež do svojho e-mailu, preto sa aj v prípade úniku svojho hesla môže dozvedieť o cudzie aktivite vnútri produktu.
 • Heslá sú šifrované a nemožno ich spätne získať.
 • Oprávnenia prístupu jednotlivých užívateľov k dátam sú definované pomocou rolí.
 • Úloha limitujú prístup užívateľa k dátam (teda i osobným údajom).
 • Užívateľ môže vytvárať privátne diskusné skupiny, do ktorých môže pozývať iných užívateľov.

Bezpečnosť a ochrana prenosu dát

Prenos dát medzi počítačom a serverom je chránený zabezpečeným spojením so serverom, používame výhradne šifrované spojenie cez HTTPS.

Bezpečnosť a ochrana uloženie dát

 • Všetky dáta sú uložené v databáze na serveroch, zariadení užívateľov dáta iba zobrazujú.
 • Na zariadeniach užívateľov nie sú uložené žiadne dáta. V prípade straty počítača alebo telefónu tak o žiadne dáta neprídete.
 • Dáta sú uložené buď v dátových centrách (cloud).
 • Pre prevádzku využívaná iba profesionálne dátové centrá, ktoré zabezpečujú vysokú mieru bezpečnosti (pozri. Ako je riešená bezpečnosť v cloude).
 • Vaše dáta pravidelne zálohujeme.
 • MM ponúka svoje služby v rôznych dátových regiónoch, “dátový región” je dátové centrum alebo sada dátových centier v definovanom geografickom regióne, kde sú údaje uložené. Dáta na úložiskách v Európskom hospodárskom priestore. Dátové centrum využívame od poskytovateľa: OVH US LLC, 11480 Commerce Park Dr, Suite 500, Reston, VA 20191, USA

Bezpečnosť aplikácie - privacy by-design

 • Snažíme sa od základu navrhovať funkcie systému tak, aby spĺňal požiadavky na bezpečnosť.
 • Aplikácie a jej zdrojový kód sú chránené šifrovaním, ktoré neumožňuje prístup žiadnej tretej strany.
 • Na úrovni databázy používame šifrovanie, k dátam môžu iba používatelia, teda k vašim dátam môžete iba vy a vaši užívatelia.

Definícia

V zmysle tejto politiky sú pojmy definované takto:

 • “Vy” ste v úlohe klienta, užívateľa alebo návštevníka
 • “Klient” je entita, ktorá odsúhlasila obchodné podmienky a využíva niektoré z našich služieb.
 • “Používateľ” je konkrétna osoba, ktorá používa zákaznícky účet ako konkrétny užívateľ platformy alebo jej služieb.
 • “Návštevník” je osoba, ktorá navštevuje platformu bez prihlásenia
 • “Dáta” sú dáta, údaje, informácie a iný obsah, ktorý používatelia vkladajú do platformy.

MANAGEMENTMANIA.COM LLC sídlom 910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, New Castle County, Delaware 19803 (ďalej len “Prevádzkovateľ”) v Európskej únii zastúpená organizačnou zložkou MANAGEMENTMANIA.COM LLC, organizačná zložka, IČO 29163111, so sídlom Teslova 1202/3 , 30100 Plzeň, Česká republika, zapísaná pod spisovou značkou A 28923 na Krajskom súde v Plzni