ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Poisťovňa (Insurance Company)
Poisťovňa je jeden z typov finančných inštitúcií, ktorej predmetom podnikania je poistenie ostatných subjektov (organizácií, podnikov, iných subjektov alebo jednotlivcov).

Poisťovňa je jeden z typov finančných inštitúcií, ktorej predmetom podnikania je poistenie ostatných subjektov (organizácií, podnikov, iných subjektov alebo jednotlivcov).

S každou oblasťou podnikania (všeobecne ľudskej činnosti) je spojené určité riziko. Podniky (ľudia) sa týmto rizikám bráni tým, že presúvajú toto riziko na poisťovňu za odplatu, tzv poistné. Zisk poisťovne je potom daný rozdielom medzi vybratým poistným, vyplatenými náhradami škôd a náklady na prevádzku.

Riziko podnikania sa ale týka aj poisťovní samotných. Preto vznikli finančné inštitúcie tzv zaisťovne, ktoré “zabezpečujú” poistenie poisťovní. Existencia zaistenie je dôležitá predovšetkým v prípadoch rozsiahlych poistných udalostí napr povodní, vĺn cunami, atď, kedy výplaty náhrad škôd by presiahli možnosti poisťovní.

Pri prevádzkovaní finančných služieb dochádza k vzájomnému prepájanie poisťovní a bánk, predovšetkým v oblasti typizovaných produktov. Činnosť bánk a poisťovní sa vzájomne prelína. Preto na poistnom trhu vystupujú vedľa poisťovní aj banky.

Dôveryhodnosť a stabilita poisťovníctva je pre fungovanie ekonomiky jednou zo základných podmienok. Túto dôveryhodnosť a stabilitu nemožno zabezpečiť len trhovými mechanizmami, preto je činnosť poisťovní, zaisťovní a poisťovacích sprostredkovateľov a samostatných likvidátorov poistných udalostí regulovaná obmedzujúcimi a prikazujúcim pravidlami, predovšetkým v podobe právnych predpisov upravujúcich poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a poistné sprostredkovanie. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel a vyvodzovanie dôsledkov z ich porušenia je potom nazývaný dohľadom v poisťovníctve a je vykonávaný orgánom dohľadu, ktorého pôsobnosť je rozdelená do nasledovných aktivít:

  • Povoľovacie - udeľovanie povolení k činnosti (koncesie) poisťovacím a zaisťovacím subjektom
  • Kontrolná činnosť - kontrola dodržiavania právnych predpisov, kontrola dodržiavania koncesií, kontrola rezerv, sledovanie solventnosti
  • Legislatívna činnosť - príprava návrhov právnych predpisov
  • Ostatné činnosti - konzultačná a poradenská činnosť poisťovniam

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.08.2016

Komentáre

Lisa Alexander pred viac ako rokom

Pri prevádzkovaní finančných služieb dochádza k vzájomnému prepájanie poisťovní a bánk, predovšetkým v oblasti typizovaných produktov. Činnosť bánk a poisťovní sa vzájomne prelína. run 3

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:
Alice Taylor pred viac ako rokom

I was working and suddenly I visits your site frequently and recommended it to me to read also. The writing style is superior and the content is relevant. Thanks for the insight you provide the readers!

outlook entrar

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:
tonny ken pred 11 mesiaci

účasť na poistení bude veľmi dobrá, keď budeme v ohrození, ale to je spoločné len tým, ktorí majú peniaze, sústrediť sa na iné finančné služby, temple run 3 ak nemáte dostatok poistenia

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:
yoga ananta pred 11 mesiaci

The credibility and stability of insurance is one of the basic conditions for the functioning of the economy. run 3 unblocked

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť