ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pohotová likvidita (QR - Quick Ratio)
Pohotová likvidita (Quick Ratio) je vyjadrená pomerom obežných aktív bez zásob a krátkodobých záväzkov.

Pohotová likvidita (QR - Quick Ratio) je vyjadrená pomerom obežných aktív bez zásob a krátkodobých záväzkov.

výpočet:

Pohotová likvidita = (Obežné aktíva - Zásoby) / Krátkodobé záväzky

Tento pomer zohľadňuje štruktúru obežných aktív z hľadiska likvidity. Obežné aktíva bez zásob sa tiež označujú ako pohotová obežné aktíva.

U podnikov, ktorých predmetom podnikania je výlučne v poskytovaní služieb sa pohotová likvidita blíži hodnote bežné likvidity. U výrobných podnikov sa oba pomery môžu výrazne líšiť.

Uvádzané optimum je medzi 1 až 1,5. Vyššia hodnota je priaznivá z hľadiska veriteľov, ale pre manažment podniku je to signál malé výnosnosti podnikania (príliš veľká časť obežných aktív je viazaná vo forme pohotových prostriedkov, ktorý prináša len malý alebo žiadny úrok). Preto je potrebné stanoviť optimálnu štruktúru pohotových obežných aktív. Touto optimalizáciou sa zaoberajú oblasti riadenia zásob, pohľadávok a peňažných prostriedkov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia