ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pohľadávky (Receivables)
Pohľadávka je právo jednej osoby (veriteľa) na plnenie určitého záväzku (dlhu) osobou druhú (dlžníkom). Majú úverový charakter a uvádzajú sa v aktívach súvahy.

Pohľadávky (Receivables), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje právo jednej osoby (veriteľa) na plnenie určitého záväzku (dlhu) osobou druhú ( dlžníka). Pohľadávky majú úverový charakter a uvádzajú sa v aktívach súvahy (v obežnom majetku). Možno ich považovať za špecifickú formu umiestňovanie kapitálu. Vznikajú z rôznych dôvodov:

  • Z obchodných stykov, tj z dodávok výrobkov a služieb, ako nesplnený príjem, ak odberateľ v súlade s dohodnutými podmienkami tieto produkty platí s časovým odstupom po ich dodanie
  • Z ostatných dôvodov, vznikajú ako nároky na dotácie, odpočty daní, z pôžičiek zamestnancom, ako nároky na splácanie kapitálu spoločníkmi alebo na úhradu strát spoločníkmi. Niektoré vznikajú zo zákona alebo súdnych rozhodnutí

Z hľadiska finančného riadenia sú pohľadávky triedené podľa:

  • Subjektov (platiaci, neplatiaci)
  • Miesta dlžníka (tuzemské, zahraničné)
  • Času (krátkodobé - s dobou splatnosti do 1 roka, dlhodobé - s dobou splatnosti nad 1 rok)
  • Rizikovosti atď

Pohľadávka v praxi: Podniky zvyčajne členia pohľadávky v lehote splatnosti, po lehote splatnosti a nedobytné pohľadávky. Činnosti v podniku smerujúce k optimálnemu usmerňovanie pohľadávok možno súhrnne nazvať riadením pohľadávok. A pretože pohľadávky váži v podniku finančné zdroje a plynú z nich ďalšie finančné dôsledky, hovoríme často o finančnom riadení. To je celé v rozsahu zodpovednosti finančného riaditeľa (CFO).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá