ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Podvojné účtovníctvo (Double Entry Bookkeeping System)
Podvojné účtovníctvo (Double Entry Bookkeeping System) je systém účtovania určený pre podnikateľov zapísané v obchodnom registri a pre všetkých, ktorí sa rozhodnú viesť svoje účtovníctvo v tomto systéme.

Podvojné účtovníctvo (Double Entry Bookkeeping System) je systém záznamu finančných transakcií (účtovanie) v ktorej je každá finančná transakcia alebo každá zmena zaznamenaná na dvoch stranách účtu s tým, že jedna strana je nazývaná má dať (debit) a druhá strana účtu je nazývaná dal (kredit).

Podvojné účtovníctvo pozostáva z informácií o stave a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch a o výsledku hospodárenia. Predmetom vedenie podvojného účtovníctva sú ekonomické javy, ku ktorým dochádza v sledovanom podniku. Vedenie podvojného účtovníctva je dané zákonom v príslušnom štáte a tiež účtovnými štandardmi.

Základnou charakteristikou vedenie podvojného účtovníctva je bilančný princíp čiže princíp podvojnosti. Hlavná myšlienka tohto princípu spočíva v rovnosti strany aktív (majetok z hľadiska druhu) a pasív (zdroje financovania) v súvahe. Preto každá zmena majetku podniku musí byť zaznamenaná dvakrát, v súvislosti s dvojitým pohľadom na 1 skutočnosť, musí ale byť zachovaná rovnosť medzi aktívami a pasívami.

K čomu je podvojné účtovníctvo v praxi?

Poskytuje relevantné informácie o stave podniku, umožnuje kontrolu hospodárenia a slúžia na vymeranie daňovej povinnosti v rámci daňového priznania.

Účtovníctvo v podniku spracováva:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia