ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí Podnikový psychológ
Podnikový psychológ (Corporate Psychologist) je profesia zameraná na psychologické činnosti a služby spojené s problematikou ľudských zdrojov organizácie. Vyskytuje sa vo väčších organizáciách, menšie organizácie si jeho služby môžu najímať externe.

Podnikový psychológ (Corporate Psychologist) je profesia zameraná na psychologické činnosti a služby spojené s problematikou ľudských zdrojov organizácie. Vyskytuje sa vo väčších organizáciách, menšie organizácie si jeho služby môžu najímať externe.

Podnikový psychológ sa zvyčajne podieľa na výbere zamestnancov pre vybrané alebo špeciálne pozície, na hodnotenie ich vhodnosti pre povýšenie a pomoc pri riadení kariéry vybraných zamestnancov. Všetkým zamestnancom pomáha riešiť ich pracovné problémy, prípadne aj ďalšie problémy, ktoré môžu ovplyvňovať pracovný výkon. Ďalej sa podieľa na riešení ďalších tém súvisiacich s problematikou ľudských zdrojov v organizácii.

Podnikový psychológ je vysokoškolsky vzdelaný odborník s minimálne magisterským titulom v odbore psychológie. Ďalšiu špecializáciu by mal mať v oblasti psychológie práce a organizácie.

Podnikový psychológ spolupracuje obvykle s personálnym útvarom v ktorého čele stojí personálny riaditeľ, používa sa tiež skratka, CHRO (Chief Human Resources Officer). Tiež môže spolupracovať na zložitejších projektoch priamo s vrcholovým vedením organizácie - potom je jeho partnerom generálny riaditeľ, používa sa tiež skratka CEO (Chief Executive Officer).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá