ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Podnikateľská riziká
Podnikateľské riziká je súhrnný pojem pre všetky riziká, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú podnikanie, respektíve majú vplyv na rozhodovanie podnikateľa alebo vrcholového manažmentu organizácie.

Podnikateľské riziká je súhrnný pojem pre všetky rizika, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňujú podnikanie, respektíve majú vplyv na rozhodovanie podnikateľa alebo vrcholového manažmentu organizácie. Podnikanie prináša rad rizík, v prvom rade sa jedná o samotnom rozhodnutí o podnikaní (ako podnikať, v čom podnikať, kde podnikať), rozhodnutie o vzniku podniku (založenie obchodnej spoločnosti) av priebehu podnikania celý rad rozhodnutí o vývoji a zavedení nových výrobkov alebo služieb na trh.

Podnikateľské riziká v praxi: Podnikanie je vysoko rizikové. Rozhodnutia o podnikaní a financovaní vývoja a zavádzania nových výrobkov sú najväčšie podnikateľské riziká - pri neúspechu sú vynaložené náklady stratené (tzv. utopené náklady), pri úspechu na druhú stranu môže mať podnik (podnikateľ) veľký zisk - čo vyvažuje podstúpené riziko. Podnikateľské riziko je o to väčšie, ak je na vývoj nového produktu použitý cudzí kapitál (podnikateľ podstupuje riziko zadlženia, ktoré musia splácať.

Znížiť podnikateľské riziká pomáha dobre zostavený podnikateľský plán, dobré informácie o stave organizácie ao situácii na trhu. Rovnako je dôležitá intuícia podnikateľa alebo manažéra a ďalšie schopnosti a okolnosti v priebehu realizácie podnikateľského zámeru. Pre zníženie finančných vplyvov podnikateľských rizík sa v praxi využíva poistenia podnikateľských rizík.

Súvisiace návody:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia