ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Podnikanie
Podnikanie (Entrepreneurship) je označenie pre sústavnú samostatná činnosť prevodu inovácií, financií a podnikateľského nápadu do ekonomických statkov a dosiahnutie zisku.

Podnikanie (Entrepreneurship) je označenie pre sústavnú samostatnú činnosť prevodu inovácií, financií a podnikateľského nápadu do ekonomických statkov a zisku. Podnikať môže jedna osoba alebo viac osôb - tie sa potom združujú do rôznych typov organizácií. Pri začiatku podnikania je potrebné, aby mal podnikateľ jasno v kľúčových otázkach:

  • Aký je koncept, podnikateľský zámer, stratégia? - Podnikateľ musí mať predstavu, aké statky bude vytvárať a akým bude svoj podnik udržiavať a rozvíjať, aké sú rizika jeho podnikania. Musí mať jasnú predstavu o trhu, kam chce vstúpiť a jeho potenciálu.
  • Koľko finančných a ďalších zdrojov bude potrebné? - Podnikateľ musí mať spracovanú analýzu nákladov, potrebu prevádzkového zisku a spôsob stanovení svojej ceny
  • Aké finančné zdroje použijem? - Podnikateľ musí mať predstavu, ako bude svoj podnik financovať, kde získa pre svoj podnik finančné zdroje, pričom môže použiť buď vlastný vlastný kapitál alebo na finančnom trhu získa cudzí kapitál; pre podnikanie s vysokou pridanou hodnotou sú využívané rôzne druhy rizikového kapitálu.
  • Akú právnu formu obchodnej spoločnosti chcem využiť? - Podnikateľ musí mať predstavu aký typ obchodnej spoločnosť využije alebo či podnikanie bude mať iný charakter podniku
  • S kým budem spolupracovať? - Podnikateľ musí mať predstavu, kto budú jeho potenciálni obchodní partneri, kto budú jeho dodávatelia, ktoré služby musia nakupovať atď, kto budú jeho zákazníci
  • Ako budem svoje produkty propagovať? - Podnikateľ musí mať predstavu, akým spôsobom bude svoje produkty ponúkať a propagovať na trhu

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia