ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Podnikanie
Podnikanie (Entrepreneurship) je označenie pre sústavnú samostatná činnosť prevodu inovácií, financií a podnikateľského nápadu do ekonomických statkov a dosiahnutie zisku.

Podnikanie (Entrepreneurship) je označenie pre sústavnú samostatnú činnosť prevodu inovácií, financií a podnikateľského nápadu do ekonomických statkov a zisku. Podnikať môže jedna osoba alebo viac osôb - tie sa potom združujú do rôznych typov organizácií. Pri začiatku podnikania je potrebné, aby mal podnikateľ jasno v kľúčových otázkach:

  • Aký je koncept, podnikateľský zámer, stratégia? - Podnikateľ musí mať predstavu, aké statky bude vytvárať a akým bude svoj podnik udržiavať a rozvíjať, aké sú rizika jeho podnikania. Musí mať jasnú predstavu o trhu, kam chce vstúpiť a jeho potenciálu.
  • Koľko finančných a ďalších zdrojov bude potrebné? - Podnikateľ musí mať spracovanú analýzu nákladov, potrebu prevádzkového zisku a spôsob stanovení svojej ceny
  • Aké finančné zdroje použijem? - Podnikateľ musí mať predstavu, ako bude svoj podnik financovať, kde získa pre svoj podnik finančné zdroje, pričom môže použiť buď vlastný vlastný kapitál alebo na finančnom trhu získa cudzí kapitál; pre podnikanie s vysokou pridanou hodnotou sú využívané rôzne druhy rizikového kapitálu.
  • Akú právnu formu obchodnej spoločnosti chcem využiť? - Podnikateľ musí mať predstavu aký typ obchodnej spoločnosť využije alebo či podnikanie bude mať iný charakter podniku
  • S kým budem spolupracovať? - Podnikateľ musí mať predstavu, kto budú jeho potenciálni obchodní partneri, kto budú jeho dodávatelia, ktoré služby musia nakupovať atď, kto budú jeho zákazníci
  • Ako budem svoje produkty propagovať? - Podnikateľ musí mať predstavu, akým spôsobom bude svoje produkty ponúkať a propagovať na trhu

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.05.2016

Komentáre

Himanshu arya pred viac ako rokom

Nice article if you were interested in playing cards game then from our website play free online gin rummy with your friends by connecting them as multiplayer without spending your pocket money.

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia