ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Podnik (Enterprise)
Podnik (Enterprise) je pojem, ktorým sa nazýva organizácia založená a podnikajúce za účelom zisku.

Podnik (Enterprise) - týmto pojmom sa nazýva organizácie založená a podnikajúce za účelom zisku. Blízky význam má pojem firma, ​​ktorý označuje obchodný názov podniku, obvykle vo forme obchodnej spoločnosti, tj právne podloženú existenciou (zapísanie v registri). Podnik je teda všeobecnejší výraz pre ekonomickú či obchodnej organizácii, ktorá spája ľudí na účely produkovanie výrobkov alebo služieb. Môže teda ísť aj o rodinný podnik alebo o podnik študentov, ktorý nemusí mať právny štatút. Každý podnik musí byť nejakým spôsobom riadený.

Podnik je v ekonómii a práve definovaný ako súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Podnikom sa teda rozumie určitý celok slúžiaci na podnikateľskú činnosť v rámci jedného podnikateľského subjektu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia