ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Podielový fond (Mutual Fund)
Podielový fond je typ fondu založený na kolektívnom investovaní skupiny investorov. Podielový fond zvyčajne investuje spoločné finančné prostriedky do cenných papierov.

Podielový fond (anglicky Mutual Fund) je typ fondu založený na kolektívnom investovaní skupiny investorov. Podielový fond potom prostredníctvom profesionálneho správcu fondu následne investuje spoločné finančné prostriedky do cenných papierov, najčastejšie akcií a dlhopisov. Generované výnosy (zisky alebo straty sú zdieľané všetkými investormi. Existuje viacero typov podielových fondov podľa investičné stratégie, napríklad:

  • Podielové fondy dlhopisové
  • Podielové fondy zmiešané
  • Podielové fondy akciové
  • Podielové fondy peňažného trhu

Ako funguje podielový fond v praxi?

Každý investor dostane za účasť vo fonde podielové listy a stáva sa z neho podielnik fondu. Investorom do fondu môžu byť ako právnické tak fyzické osoby. Firma môže prostredníctvom podielových fondov investovať svoj voľný kapitál. Spoločný majetok podielového fondu obhospodaruje profesionálny správca, väčšinou investičná spoločnosť. Výhodou podielových fondov je relatívne nízke riziko straty a tiež to, že umožňujú investovať aj malé objemy finančných prostriedkov, združiť ich s ostatnými investormi a nechať odriadiť profesionálom.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.10.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia