ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Plytvanie (MUDA)
Pojem plytvanie sa v podnikovom manažmente používa predovšetkým v súvislosti s metódami riadenia kvality, ako sú Lean či KAIZEN či konceptu 3E.

Pojem plytvanie sa v podnikovom manažmentu používa predovšetkým v súvislosti s metódami riadenia kvality, ako sú Lean alebo KAIZEN alebo konceptu 3E. V konceptoch Lean a KAIZEN pojem plytvanie pochádza z japonského slova muda a označuje všetky druhy plytvania a strát, ktoré spôsobujú znižovanie efektívnosti alebo hospodárnosti organizácie. Za plytvanie či straty sa považuje všetko, čo nepridáva hodnotu.

Muda v poňatí Lean production, teda zameraná predovšetkým na podniky výrobného sektora rozlišuje 7 druhov plytvania.

 • Transport (Presun) - zbytočné premiestňovanie materiálu a výrobkov je plytvanie
 • Inventory (Inventory) - zbytočné skladovania je plytvanie
 • Motion (Motion) - zbytočný pohyb pracovníkov je plytvanie
 • Waiting (Čakanie) - zbytočné prestoje a čakanie je plytvanie
 • Over-production (nadvýroba) - výroba nad rámec požiadaviek zákazníkov je plytvanie
 • Over-processing (Nadbytočné spracovanie) - zbytočná kvalita alebo spracovanie, ktoré už nevyžaduje zákazník je plytvanie
 • Defects (Vady) - výroba nefunkčných výrobkov je plytvanie

Pozn: Pre lepšie zapamätanie sa používa akronym “TIM WOOD

Niekedy sa ešte uvádza ďalšie, ôsmy druh plytvanie, potom sa celý koncept označuje ako 7 +1 druhov plytvania alebo 8 druhov plytvania:

 • People, Creativity and Motivation, Skills - (Ľudia), nevyužitý potenciál pracovníkov a ich tvorivosti je plytvanie

Pre nevýrobné organizácie (predovšetkým v sektoru služieb) alebo pre nevýrobné, administratívne činnosti v podniku sa používa sada prenesených pravidiel plytvanie, niekedy označované ako “nové druhy plytvania “:

 • Ľudský potenciál - nevyužitý potenciál pracovníkov a ich tvorivosti je plytvanie
 • Informačný systém - nevhodné alebo nefungujúci informačné systémy
 • Nejasná stratégia - zbytočné vykonávanie činností, ktoré nie sú v súlade so stratégiou je plytvanie
 • Trhové príležitosti - nevyužitie príležitosti je plytvanie
 • Administratíva - zbytočná administratíva je plytvanie
 • Čas zákazníka - zbytočné zaťažovanie zákazníka je plytvanie

Tiež sa používa pojem Trpená strata, trpené plytvanie tzv “Hiragana MUDA” čo označuje napríklad legislatívne povinné aktivity, ktoré nemožno síce eliminovať, ale organizácie sa snažia minimalizovať ich negatívny dopad na efektivitu a výkonnosť organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 13.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia