ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Plat (Salary)
Plat (Salary) je pojem pre odmenu poskytovanú zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Plat má podobu peňažného plnenia je spravidla fixné a pravidelný a vypláca na na základe zamestnaneckej zmluvy.

Plat (Salary) je pojem pre odmenu poskytovanú zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Plat má podobu peňažného plnenia je spravidla fixný a pravidelný, a vypláca na na základe zamestnanecké zmluvy.

Plat v praxi: Plat je kľúčová forma odmeňovania pracovníkov v pracovnom pomere. Plat je zvyčajne vyplácaný pravidelne k pevnému termínu. V niektorých krajinách je plat na rozdiel od mzdy vyplácaný v dlhších intervaloch, pravidelne, zvyčajne mesačne. Plat je kompenzáciou za vykonanú prácu (za dosiahnutý pracovný výkon a správanie).

Pre odměny poskytovanú za prácu sa ešte používa výraz mzda (wage). V niektorých krajinách je rozdiel medzi nimi striktne vymedzený legislatívou príslušnej krajiny alebo štátu, v niektorých krajinách rozdiel rozdiel mzdou a platom jasne vymedzený nie je.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia