ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Plánovanie zdrojov
Plánovanie zdrojov je jednou z plánovacích aktivít ktorej cieľom je zabezpečiť dostatočné množstvo zdrojov v zodpovedajúcom množstve a kvalite na zabezpečenie fungovania procesov organizácie.

Plánovanie zdrojov (Resource planning) je jednou z plánovacích aktivít s cieľom zabezpečiť dostatočné množstvo zdrojov v zodpovedajúcom množstve a kvalite pre zaistenie fungovania procesov organizácie. Pomáha organizácii optimalizovať a koordinovať využívanie zdrojov naprieč celou organizáciou a balansovať dopyt zákazníkov s možnosťami organizácie (s ponukou jej zdrojov).

Plánovanie zdrojov v praxi: Prečo je plánovanie zdrojov tak dôležité? Je potrebné zdôrazniť, že zdroje s ktorými organizácia disponuje sú vždy obmedzené. Sú vždy limitujúcim faktorom rastu (nedostatočný počet ľudských zdrojov, nedostatočný objem finančných prostriedkov, nedostatok informácií atď.). Každá firma musí preto potrebu zdrojov pre realizáciu svojej stratégie alebo business plánu plánovať, aby mohla včas pripraviť alebo zaistiť vhodné množstvo zdrojov v zodpovedajúcej kvalite.

Obmedzenie zdrojov sa týka ich kvality (množstvo) i kvantity. Napríklad 10 ľudí s nedostatočnou kvalifikáciou alebo úrovňou znalostí a skúseností nikdy nemôže nahradiť jedného skúseného človeka. Kvalitatívne obmedzenie zdrojov platia prakticky u všetkých typov zdrojov.

V celom plánovacom cykle zdrojov dochádza k upresňovanie potrieb - a to ako z hľadiska ich množstva, tak z pohľadu požiadaviek na ich kvalitu. Požiadavky sa v čase upresňujú.    * Strategické plánovanie zdrojov definuje rámcové objemy potrebné na dosiahnutie strategických cieľov, požiadavky na kvalitu sú hrubé, napríklad “budeme potrebovať 2 finančných analytikov v treťom štvrťroku 2015” * Operatívne plánovanie zdrojov upresňuje požiadavky tým, že má presnejšie vstupy o konkrétnych potrebách zákazníkov, takže predchádzajúcu požiadavku môže spresniť napríklad na “budeme potrebovať jedného finančného analytika z kvalifikácií CFA v auguste 2015”

Plánovanie zdrojov prebieha tiež vo viacerých vrstvách - primárne sa plánujú zdroje potrebné k zaistenie výroby alebo poskytovania služieb zákazníkom, teda potreby hlavných procesov. Operatívne plánovanie zdrojov vychádza z reálnych požiadaviek zákazníkov (objednávky) alebo z požiadaviek blízko realite, ktoré prichádza z krátkodobých obchodných plánov (Sales Pipelines).

Od potrieb hlavné procesov sa potom odvodzujú potreby ďalších podporných procesov a služieb.

Schema planovanie zdrojov vo firme

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.01.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá