ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Plán osobného rozvoja zamestnancov
Plán osobného rozvoja (niekedy tiež Plán osobného rozvoja zamestnanca) je pojem používaný v riadení ľudských zdrojov. Ide o dokument alebo zoznam rôznych činností smerujúcich k zvýšeniu kompetencií pracovníka.

Plán osobného rozvoja (niekedy tiež Plán osobného rozvoja zamestnancov) je pojem používaný v riadenie ľudských zdrojov. Ide o dokument alebo zoznam rôznych činností smerujúcich k zvýšeniu kompetencií pracovníka. Plán osobného rozvoja môže obsahovať formálne vzdelávanie, samostatné vzdelávanie, dištančné vzdelávanie, prácu na projektoch, účasť na stážach, pracovné aktivity človeka vedúce k zvýšeniu jeho kvalifikácia a prínosu pre organizáciu a ďalšie činnosti smerujú k rozšíreniu vedomostí a najmä k rozvoju zručností. Cieľom plánu osobného rozvoja zamestnanca je definovať činnosti, ktoré zabezpečí rozšírenie vedomostí a zručností potrebných na odstránenie deficitu kvalifikáciou, zabezpečenie zvýšenia výkonu zamestnanca s kritériom pohybu v rámci jeho kariéry. Cieľom je tiež riadená výchova v rámci plánu nástupníctva najmä vedenie zamestnancov k získaniu potrebných kompetencií a príprave na vyššiu zodpovednosť.

Kroky pri formulovaní plánu osobného rozvoja:

  • Identifikácia potrieb rozvoja zamestnancov
  • Stanovenie cieľov, ktoré majú byť
  • Stanovenie náplne a formy (metód) rozvoja zamestnanca
  • Časový plán aktivít
  • Hodnotenie

Využitie osobného plánu rozvoja v praxi: Všetky organizácie, ktoré si uvedomujú hodnotu a význam ľudí (ľudského kapitálu) pre svoje fungovanie dbajú na ich rozvoj. Ten musí byť prirodzene riadený a plánovaný v súlade s celkovou stratégiou organizácie. Vyjadrenie tohto súladu a využitia individuálnych osobnostných vlastností a osobné kvalifikácia každého človeka v organizácii je potom vyjadrené pomocou osobného plánu rozvoja.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia