ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Plán
Plán je pojem pre označenie sady zamýšľaných aktivít pomocou ktorých chceme dosiahnuť nejaký cieľ (napríklad plán projektu) alebo rozvrhnutie jednotlivých prvkův nejakom systéme (napríklad architektonický plán) alebo zamýšľaných cieľových hodnôt nejakých ukazovateľov výkonnosti (napríklad finančný plán).

Plán je pojem pre označenie

 • Sady zamýšľaných aktivít, pomocou ktorých chceme dosiahnuť nejakého cieľa (napríklad plán projektu) alebo
 • Rozvrhnutie jednotlivých prvkov v nejakom systéme (napríklad architektonický plán) alebo
 • Zamýšľaných cieľových hodnôt nejakých ukazovateľov výkonnosti (napríklad finančný plán).

Kľúčové je, že plán obsahuje cieľovej hodnoty alebo cieľový stav, ktorý chceme dosiahnuť.

Plán môže mať neformálnu (len predstava v hlave človeka) alebo môže mať formalizovanou podobu (písomný dokument, graf, harmonogramu, schéma, tabuľka). Tvorba plánov je výstupom jednej z kľúčových manažérskych činností - plánovania, avšak nemusí sa nutne týkať len práca manažérov. Plán je širší pojem ako harmonogram - zahŕňa okrem časovej postupnosti jednotlivých aktivít aj ďalšie okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť dosiahnutie cieľa, ako sú zdroje, rizika a iné obmedzenia.

Využitie plánu v praxi: Plány, najmä v nejakej formalizovanej podobe sú jednými z kľúčových dokumentov v organizácii, pretože sú komunikačným prostriedkom pri dosiahnutí nejakých cieľov a je jedno, či sa jedná o ciele projektovej, finančnej alebo ciele v architektúre. Vytváranie plánov sa týka všetkých častí organizácie.

Najčastejšie plány v praxi:

 • Obchodný plán (business plan)
 • Finančný plán (integruje všetky plány pomocou finančného vyjadrenia)
 • Plán predaja
 • Marketingový plán
 • Plán projektu
 • Plán výroby
 • Plán nákupu a materiálových potrieb
 • Plán rozvoja ľudských zdrojov
 • Plán osobného rozvoja zamestnancov
 • Investičný plán
 • Plány údržby a opráv

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

 • CAP (Computer Aided Planning) počítačová podpora plánovania procesu
 • Softvér pre plánovanie údržby (Maintenance planning software)
predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia