ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je PESTLE analýza
PESTLE analýza je analytická technika slúžiaca k strategickej analýze okolitého prostredia organizácie. PESTLE je akronym začiatočných písmen rôznych typov vonkajších faktorov: politické, ekonomické, sociálne, technologické, legislatívne, ekologické.

PESTLE analýza je analytická technika slúžiace k strategickej analýze okolitého prostredia organizácie. PESTLE (niekedy PESTEL) je akronym a jednotlivé písmená znamenajú rôzne typy vonkajších faktorov:

 • P - Political - politické - existujúce a potenciálne pôsobenie politických vplyvov
 • E - Economical - ekonomické - pôsobenie a vplyv miestnej, národnej a svetovej ekonomiky
 • S - Social - sociálna - priemet sociálnych zmien dovnútra organizácie, súčasťou sú aj kultúrne vplyvmi (lokálne, národné, regionálne, svetové)
 • T - Technological - technologické - vplyvy existujúcich, nových a vyspelých technológiou
 • L - Legal - legislatívne - vplyvy národné, európske a medzinárodné legislatívy
 • E - Ecological - ekologickej (environmentálne) - miestnej, národnej a svetová problematika životného prostredia a otázky jej riešenia

Podstatou PESTLE analýzy je identifikovať pre každú skupinu faktorov tie najvýznamnejšie javy, udalosti, rizika a vplyvmi, ktoré ovplyvňujú alebo budú ovplyvňovať organizáciu. Metóda PESTLE je súčasťou metód používaných v oblasti analýzy dopadov. Niekedy býva použitá ako vstup analýzy vonkajšieho prostredia do SWOT analýzy.

Niekedy sa používa aj podobná zjednodušená varianta nazývaná PEST analýza:

 • P - politické - existujúce a potenciálne pôsobenie politických vplyvov
 • E - ekonomické - pôsobenie a vplyv miestnej, národnej a svetovej ekonomiky
 • S - sociálna - priemet sociálnych zmien dovnútra organizácie
 • T - technologické - dôsledky nových a vyspelých technológií

Niekedy sa používa názov / skratka STEEPLED analýza, kedy sú faktory identické ako u PESTLE, ale sú pridané etické (Ethics) a demografické (Demographic) faktory.

Alternatívne sa používa tiež názov STEER analýza, kedy sú v podstate identické faktory usporiadané takto:

 • S - socio-cultural - sociálno-kultúrne faktory
 • T - technological - technologické faktory
 • E - economic - ekonomické faktory
 • E - ecological - ekologické faktory
 • R - regulatory - regulujúci faktory (legislatíva ako regulácia)

Sú známe tiež zkratky SLEPT alebo STEP analýza.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia