ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Personálne plánovanie a stratégie ľudských zdrojov
Personálne plánovanie je personálna činnosť. Jej zmyslom je zabezpečiť, aby organizácia mala v potrebnej kvantite aj kvalite k dispozícii ľudské zdroje nevyhnutné pre dosahovanie jej globálnej stratégie.

Personálne plánovanie je pojem, ktorý označuje jednu z personálnych činností. Zmyslom personálneho plánovania je zabezpečiť, aby organizácia mala v potrebnej kvantite aj kvalite k dispozícii ľudské zdroje nevyhnutné pre dosahovanie jej korporátnej stratégie.

Stratégia ľudských zdrojov (niekedy tiež personálna stratégia) je strategický dokument personálneho plánovania, ktorý má svoje pevné postavenie v Hierarchia stratégií (Hierarchy of Strategies) organizácie.

Stratégia ľudských zdrojov je odvodená od globálnej stratégie, ale stav ľudských zdrojov organizácie na druhú stranu determinuje, čo je pre organizáciu reálne. Preto by sa mala kvôli žiaducemu previazanie oboch stratégií používať technika obojsmerného plánovania.

Personálne plánovanie v praxi: Zmyslom personálneho plánovania je predovšetkým určiť, aké ľudské zdroje bude organizácia potrebovať a kde je získa - či z vnútorných zdrojov, alebo z vonkajších, prípadne ako ich bude musieť vzdelávať, školiť a rozvíjať. Súčasťou personálnej stratégie by teda mala byť čo možno najpresnejšie prognóza potreby pracovnej sily po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke a súčasne prognóza budúcej situácie na trhu práce. A samozrejme realistické porovnanie oboch prognóz.

Za personálne stratégiu obvykle zodpovedá personálny riaditeľ.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia