ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Personalistika a riadenie ľudských zdrojov
Personalistika a ľudské zdroje, niekedy tiež human resource management je oblasť procesov v organizácii, ktorá sa zaoberá riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Zahŕňa celý rad postupov a rôznych metód riadenia pre riadenie ľudských zdrojov a pre prácu s ľuďmi v organizácii - od získavania pracovníkov, uzatvorenie pracovnej zmluvy až po vyplácanie miezd. V praxi sa používajú aj ďalšie pojmy, ako je personálne riadenie alebo riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Human Resource Management“Rozhodovanie o ľuďoch je tým najdôležitejším. Každý si myslí, že spoločnosť má lepších ľudí, ale to sú plané reči. Jediná vec, ktorú môžete urobiť, je umiestniť ľudí na to správne miesto - a potom vám odvedú poriadnu prácu.”

Alfred Pritchard Sloan

Personalistika a riadenie ľudských zdrojov, niekedy tiež human capital management či personálny manažment je oblasť procesov v organizácii, ktorá sa zaoberá riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Zahŕňa komplexnú personálnu prácu, teda celý rad postupov a rôznych metód riadenia pre riadenie ľudských zdrojov - pre prácu s ľuďmi v organizácii. Od získavania pracovníkov, uzavretie pracovnej zmluvy, osobný rozvoj až po vyplácanie miezd. V praxi sa používajú rôzne pojmy, ako je personálna administratíva, personálne riadenie, riadenie ľudských zdrojov alebo riadenie ľudského kapitálu . Z praktického hľadiska medzi nimi nie je zásadný rozdiel, jedná sa skôr o teoretické koncepcie personálnej práce a jej miesta v organizácii - od jednoduchej správy pracovníkov až po aktívnu prácu s ľudským kapitálom.

Riadenie ľudských zdrojov sa neobmedzuje iba na personálneho riaditeľa a ďalších zamestnancov personálneho útvaru, ale týka sa prakticky všetkých manažérov v organizácii. Personalistika má úzku nadväznosť na management organizácie.

Riadenie ľudských zdrojov musí vytvárať podmienky pre zvyšovanie intelektuálneho kapitálu organizácie, vytváranie vhodnej organizačnej kultúry a pozitívnej klímy v organizácii. Je vhodné, aby organizácia mala spracovanú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov.

Riadenie ľudských zdrojov má širší vedný základ najmä v psychológii, sociálnej psychológii, sociológii a pedagogike.

Bežná prevádzková práce personalistov zahŕňa tri základné okruhy, ktorými sú personálne administratíva, platy a mzdy a personalistika - riadenie ľudských zdrojov:

Personálna administratíva

 • Personálie
 • Osobný spis
 • Povinnosti voči štátu
 • Informácie pre potreby organizácie
 • Nároky zamestnanca
 • Pracovná zmluva / Pracovno - právne vzťahy

Platy a mzdy

Personalistika - riadenie ľudských zdrojov

Organizačná štruktúra a jej prvky

Systematizácia a popis pracovných miest

Vzdelávanie pracovníkov a rozvoj kvalifikácia

Evidencia zamestnancov

Sociálne programy a benefity

Personálne plánovanie a stratégie ľudských zdrojov

 • Plánovanie osobného rozvoja pracovníkov (rozvoj ľudských zdrojov)
 • Plánovanie kariéry pracovníkov
 • Plánovanie vzdelávania pracovníkov
 • Plánovanie penzionovania a prepúšťanie pracovníkov
 • Riadenie pracovnej doby, pracovného režimu a dochádzky pracovníkov
 • Starostlivosť o pracovníkov a pracovné benefity
 • Bezpečnosť práce a ochrana zdravia
 • Prepúšťanie a penzionovanie pracovníkov (outplacement)

Základné metódy aplikovanej v riadení ľudských zdrojov:

 • Metódy plánovania, analýzy a prognózovania systematizácia miest a práce
 • Metódy hodnotenia
 • Metódy vzdelávania
 • Metódy plánovania nákladov
 • Metódy riadenia ľudských zdrojov
 • Metódy náboru
 • Metódy vedenia ľudí

Základné techniky aplikovanej v riadení a vedení ľudí:

Metódy a analytické techniky použiteľné v riadení ľudských zdrojov sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia