ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy
Thumb_photo
Zdeněk Filip
Personal Rank 1
pouze Praha

Curriculum Vitae - Zdeněk Filip

Normal_photo
pouze Praha
Všeobecné verejné služby (verejná správa)

Hľadám prácu
Zdeněk Filip : interní audit
Lokalita: pouze Praha | Všeobecné verejné služby (verejná správa)
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

Súhrn

Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, státní zkouška v roce 1981

Dosavadní praxe:

Certifikát Ministerstva financí ČR a Českého institutu interních auditorů „Odborná příprava pracovníků veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola“

Od 1.3.2009 Správa státních hmotných rezerv
Pozice interní auditor – samostatné zpracovávání interních auditů (především audity systému a audity souladu, audity výkonu), práce na metodických záležitostech týkajících se interního auditu, zpracování plánů interních auditů – roční a střednědobé, audity na posuzování vnitřního kontrolního systému, konzultace na protikorupčním systému, finanční kontrola, trvalá konzultace pro oblast systému řízení rizik, zpracování Statutu interního auditu, provádění monitoringu plnění auditních doporučení.

Další vzdělávání - semináře a školení k internímu auditu:
Český institut interních auditorů (výběr ze seminářů):

• Prověřování vnitřního kontrolního systému
• Vnitřní kontrolní systém, řídící kontrola – řízení výkonnosti
• Forenzní audit v praxi
• Role interního auditora při schvalování účetní závěrky
• Audit souladu a kontrola výdajů
• Audit hospodaření orgánu veřejné správy s majetkem
• Audit výkonnosti
• Audity smluv
• Rizika v procesu realizace veřejných zakázek
• Audit IS/IT – pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT
• Ucelený přístup k auditu hospodaření orgánu veřejné správy s majetkem

Český a moravský účetní dvůr (výběr ze seminářů):

• Kontrola a audit investičních projektů
• Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
• Analýza a řízení rizik ve veřejné správě
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – vybrané problémy
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
• Kontrola a audit zadávání veřejných zakázek pro kontrolory a auditory

Agentura BOVA:
Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

1.4.2007-28.2.2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna
Pozice interní auditor, získání certifikátu Ministerstva financí ČR a Českého institutu interních auditorů „Odborná příprava pracovníků veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola“

Další odborná praxe:

V létech 1981 – 2006 jsem pracoval v různých pozicích v bankovním sektoru:
- vedoucí oddělení kontroly První městská banka, Česká národní banka v oblasti bankovního dohledu, vedoucí oddělení kontroly Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo, Investiční a poštovní banka jako pracovník podpory v oblasti řešení klasifikovaných úvěrů banky, v oblasti prodeje pohledávek v rámci Konpo, s.r.o., (dceřiná společnost ČKA – dříve KOB),
v oblasti státní správy:
- vedoucí oddělení styku s okresními úřady na Ministerstvu kultury ČR, poradce místopředsedy vlády prof. Lukeše při Úřadu vlády České republiky, referentská pozice na Federálním ministerstvu pro strategické plánování, Praha – pro oblast služeb obyvatelstvu – školství, zdravotnictví, kultura, místní výroba a služby, Státní plánovací komise, Praha, oblast služeb obyvatelstvu – místní výroba a služby, výrobní družstva,drobné provozovny.

Další vzdělávání:

3 měsíce devizový makléř (FOREX), CERGE – seminář k makroekonomii a bankovnictví.
Dále různé druhy školení k problematice vnitřní kontroly, k oblasti řízení úvěrů, k obezřetnostním pravidlům hospodaření bank, k bankovním systémům, dále kurzy k problematice řešení a vymáhání pohledávek.

V Praze říjen 2015 Ing. Zdeněk Filip

Vzdelanie
VŠ , všeobecná ekonomika