ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy
Thumb_favico
Sim Thành Đạt
Personal Rank 5
COO (Chief Operations Officer) | SIMTHANHDAT.CO.LTD

Curriculum Vitae - Sim Thành Đạt

Normal_favico
COO (Chief Operations Officer) | SIMTHANHDAT.CO.LTD
Súčasné zamestnanie: SIM THÀNH ĐẠT, Thành Đạt Lye, SIM THÀNH ĐẠT


Súhrn

Tôi là nhà phát triển web và ứng dụng. Tôi vô cùng quan tâm đến sự phát triển của công việc kinh doanh của gia đình tôi, điều mà chúng tôi tự hào. Môi trường tổng thể là nơi bạn có thể thể hiện bản thân. Tôi có những đóng góp đáng kể cho thế giới du lịch, du lịch và giải trí sang trọng. Tôi đã từng là một nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và doanh nhân đầy nhiệt huyết.

Tôi là một nhà báo với mục tiêu giúp mọi người tìm hiểu những gì họ có thể làm đối với sức khỏe và sự lão hóa của họ. Tôi đã viết cho báo địa phương, TV và đài phát thanh. Và bây giờ tôi đang ở đây tại Sim Thành Đạt.

Zamestnanie
SIMTHANHDAT.CO.LTD
SIM THÀNH ĐẠT
Súčasnosť
business management
Thanh Dat Lye Co.Ltd
Thành Đạt Lye
Súčasnosť
SIMTHANHDAT.CO.LTD
SIM THÀNH ĐẠT
Január 2018 - Súčasnosť
Zručnosti a špecializácie
Best Website Hosting Services
WEB DEVELOPER AND SOFTWARE ENGINEER JOBS FOR FRESHER
Engineering Writer for Engineering Assignment
Vzdelanie
University , Techonogy
2006 - 2011

Ďalšie informácie
Zvláštne schopnosti
IT
Ocenění
single
Záujmy
sports, music
Jazyky
english, vietnamese