ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy
Thumb_1b465a3b-e1ad-48a9-94b3-384fa789a59b
Marcela Paličková
Personal Rank 1

Curriculum Vitae - Marcela Paličková

Normal_1b465a3b-e1ad-48a9-94b3-384fa789a59b


Súhrn

Vzdelanie
The Tomas Bata University in Zlín - Faculty of Technology
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta technologická
Vysokoškolské, MBA , Technologie, hygiena a ekonomika výživy, Veřejná správa

Absolvované testy a dotazníky
Názov testu Výsledok Absolvovaný
Osobnostní test podle MBTI typologie ESTJ 14.01.2015