ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Peniaze
Peniaze (Money) sú platidlo, ktoré je zameniteľné za tovar a služby.

Peniaze (Money) sú platidlo, ktoré je zameniteľné za tovar a služby. Sú de-facto univerzálne zmeniteľnými tovarom. Peniaze sú akceptované v konkrétnom sociálno-ekonomicko-regionálnom kontexte (teda v konkrétnej krajine, alebo regiónu a konkrétnej komunite ľudí). Oficiálne uznávané peniaze majú podobu a hodnotu konkrétnej meny. Peniaze možno v trhovej ekonomike popísať pomocou ďalších charakteristík:

  • Peniaze sú jednotkou, mierou hodnoty (vyjadrením hodnoty tovaru a služieb)
  • Peniaze sú jednotkou a prostriedkom smeny
  • Peniaze sú všeobecný / univerzálny prostriedok výmeny
  • Peniaze sú prostriedkom akumulácie aktív

Peniaze v praxi: Z hľadiska aktív organizácie sú peniaze súčasťou peňažných prostriedkov. Peniaze majú podobu buď hotovosti (hotových peňazí) alebo existujú ako bezhotovostné peniaze. Vo vyspelých krajinách obeh peňazí v ekonomike organizuje stáť. Peniaze sú v obchodnom styku neustále prijímané a vydávané ekonomickými subjektami, toky peňazí musí byť zaznamenané v účtovníctva organizácie. Peniaze sú aktívom s najvyššou likviditou, čo v praxi znamená, že je každý musí prijať.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia