ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Penetračný test
Penetračný test je posúdenie úrovne bezpečnostných mechanizmov za pomocou simulácie reálnych situácií, ktoré by mohol použiť útočník.

Penetračný test (anglicky Penetration test, Pen test) je posúdenie úrovne bezpečnostných mechanizmov za pomocou simulácie reálnych situácií, ktoré by mohol použiť útočník. Jeho cieľom je odhalenie slabých miest (tzv. Zraniteľností) vďaka znalosti rôznych techník útočníkov. Je výsledkom penetračného testovania, ktoré môže vykonávať buď špecialista vo firme alebo možno najmú špecializovanú firmu, ktorá test vykoná. Penetračný test vykonaný externým špecialistom je vždy lepšie, pretože on pozná viac útočnických techník a môže teda odhaliť viac slabín.

Čo môže penetračný test preverovať?

  • Neoprávnený prístup niekam
  • Násilný vstup niekam
  • Ochranu proti útoku
  • Nedostupnosť služby či vyradenie niečoho z prevádzky
  • Získanie dôverných, citlivých alebo inak důležotých informácií

Aké druhy penetračných testov existujú?

  • Test IT infraštruktúry
  • Penetračný test aplikácií
  • Test fyzickej bezpečnosti (napr. Prienik do stráženého areálu)
  • Test prieniku do nejakého zariadenia (napr. Do počítača, telefónu, routeru atd.)
  • A mnoho ďalších

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.04.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia