ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Peňažný tok (cash flow)
Cash flow (CF), česky peňažný tok, je rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami za sledované obdobie, vo výkaze CF sú uvedené teda skutočné hotovostné toky.

Cash flow (CF), v preklade peňažný tok, je pojem, ktorý označuje rozdiel medzi peňažnými príjmy a peňažnými výdavkami za sledované obdobie, vo výkaze cash flow sú uvedené teda skutočné hotovostné toky. Vychádza z časového nesúladu medzi hospodárskymi operáciami a ich finančného zachytenie.

Využitie pojmu cash flow v praxi: Cash flow sa vykazuje v prehľade o peňažných tokoch ako súčasť účtovnej závierky. Je dôležitý pre riadenie likvidity.

Cash flow môžeme rozlíšiť podľa základných činností:

  • Cash flow z prevádzkovej činnosti
  • Cash flow z investičnej činnosti
  • Cash flow z finančnej činnosti

Stanovenie cash flow:

  • Priama metóda
  • Nepriama metóda

Pojem cash flow možno vnímať ako:

  • Voľnú zásobu peňazí, ktorá je k podniku dispozícii (statické poňatie)
  • Budúce odnímateľný výnos, ktorý môže investor získať pri investícii do podniku (dynamické poňatie)

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia