ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Peňažné prostriedky
Peňažné prostriedky podniku, skratka sa zvyčajne nepoužíva, je pojem, ktorý označuje časť aktív podniku, ktorá má podobu hotovosti, vkladov v peňažných ústavoch (krátkodobých) a ekvivalentov peňažných prostriedkov (cenín, šekov, poukážok na tovar alebo služby).

Peňažné prostriedky podniku, skratka sa zvyčajne nepoužíva, je pojem, ktorý označuje časť aktív (majetku) podniku, ktorá má podobu hotovosti, vkladov u peňažných ústavov (krátkodobých) a ekvivalentov peňažných prostriedkov (cenín, šekov, poukážok na tovar alebo služby).

Peňažné prostriedky sú stavovou veličinou, zachytávajú stav peňazí v podniku k určitému okamihu, sú najlikvidnejšie zložkou aktív, okamžite použiteľné pre úhradu záväzkov.

Využitie pojmu peňažné prostriedky podniku v praxi: Peňažné prostriedky sa v podniku nachádzajú vo forme peňazí a vkladov a ich hlavnou funkciou je zabezpečiť likviditu podniku.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia