ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je PEG pomer (Price to Earnings to Growth Ratio)
PEG pomer (price to earnings to growth ratio), zvyčajne sa používa skratka PEG, je pojem, ktorý označuje pomer podielu trhovej ceny akcie k zisku na akciu a rastu zisku.

PEG pomer (Price to Earnings to Growth Ratio), zvyčajne sa používa skratka PEG, je pojem, ktorý označuje pomer podielu trhovej ceny akcie k zisku na akciu a rastu zisku.

Ukazovateľ vychádza z ukazovateľa P/E a snaží sa zohľadniť budúci vývoj. Nevýhodou ukazovateľa je, že počíta s odhadovaným rastom ročného zisku. Tento odhad môže spôsobiť veľkú odlišnosť od skutočnosti.

výpočet:

PEG = (P/E) / G

kde:

Čím nižšie číslo vyjde, tým menej zaplatíme za budúci rast zisku.

Využitie ukazovateľa PEG pomer v praxi: Ukazovateľ pomáha investorovi s rozhodnutím, či investovať do určitej akcie. V literatúre sa odporúča nakupovať akcie s PEG od 0,1 do 0,9, maximálne do 1,5. Hodnoty nad 1 sú obchodované nad svojím rastovým potenciálom.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia