ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pedagogika (Pedagogy)
Pedagogika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá podstatou, zákonitosťami a štruktúrou výchovy, učenia a vzdelávania ako cielené a sústavnej činnosti formujúce osobnosť a znalosti človeka.

“Vzdelanie nie je obyčajným nazhromaždením jednotlivých vedomostí, ako cestom nie je múka, voda, soľ a kvasnice dohromady nahádzané.”

Tomáš Garrigue Masaryk

Pedagogika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá podstatou, zákonitosťami a štruktúrou výchovy, učenia a vzdelávania ako cielenej a sústavnej činnosti formujúci osobnosť a vedomosti človeka. Patrí medzi sociálne a humanitné vedy a presadzujú sa v nej prvky ostatných vedných odborov, ako je psychológia alebo sociológia.

V súčasnej dobe neexistuje jednotné poňatie pedagogiky, ani zhoda v hlavnom účele pedagogiky. Ako vedná disciplína má rôzne poňatie rôznych autorov, vývojových a teoretických smerov aj podľa kultúrnej orientácie charakteristické pre každý štát alebo územie. Pedagogika sa zaoberá všetkým, čo vytvára nejaké vzdelávacie prostredie, procesy, ktoré sa v týchto prostrediach realizujú, a výsledky a efekty týchto procesov. Pedagogika odhaľuje zákonitosti výchovy a vzdelávania a zaoberá sa výchovou v jednotlivých vekových obdobiach, rôznymi spôsobmi a formami výučby a vzdelávania.

Pedagogika poskytuje množstvo podnetov pre vzdelávacie aktivity všetkým výchovným a vzdelávacím pracovníkom a jej teoretické závery sú aplikované v oblastiach školstva, ekonomického rozhodovania a tiež samozrejme v mimoškolskom a podnikovom vzdelávaní. Pre organizácie a podniky je význam pedagogiky nielen v kvalitnej príprave absolventov školstva, ale prvky pedagogiky ako vednej disciplíny sú využívané bežne v profesijnej príprave a rozvoju kvalifikácie a kompetencií ľudí v organizáciách.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia