ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Päť kategórií ponúk - Klasifikácia produktov (Five Offer Categories)
Philip Kotler a Kevin Lane Keller rozlišujú päť kategórií ponúk - Rýdzo hmotné tovar, Prevažujúca hmotné tovar so sprievodnými službami, Hybridné, Prevažujúca služba s sprievodným tovarom, Rýdzi služba.

Philip Kotler a Kevin Lane Keller rozlišujú nasledujúcich päť kategórií ponúk:

  • Rýdzo hmotné tovaru - ponuka je tvorená iba hmotným tovarom (výrobkom), ktoré nesprevádza žiadne služby - napríklad mydlo, zubná pasta, soľ.
  • Prevažujúca hmotné tovar so sprievodnými službami - ponuka pozostáva primárne z výrobku, ktorý sprevádza drobná služba (prípadne drobné služby) - napríklad automobil sprevádza servisné služby.
  • Hybridné - ponuku tvoria rovnakou mierou výrobky i služby - napríklad špičková reštaurácia poskytuje nielen výborné jedlo, ale aj perfektnú obsluhu, hudbu, bar a ďalšie zázemie.
  • Prevažujúca služba s sprievodným tovarom - podstatou ponuky je služba, sprevádzaná drobnými službami - napríklad základom leteckej dopravy je služba (doprava) sprevádzaná jedlom, pitím, ponukou dennej tlače a časopisov, premietaním filmov a pod
  • Rýdze služba - základom ponuky je len služba - napríklad psychoterapia, masáže alebo stráženie detí.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.02.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia