ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pasíva (Liabilities & Equity)
Pasíva (Liability), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje v širšom zmysle celý kapitál podniku (vlastné a cudzie zdroje), v užšom poňatí (napr. anglosaských) je pojem používaný len pre cudzie zdroje, z ktorého je financovaný jeho majetok (aktíva).

Pasíva, je pojem, ktorý označuje v širšom zmysle celý kapitál podniku (vlastné a cudzie zdroje), v užšom poňatí (napr. anglosaských krajinách) je pojem používaný len pre cudzie zdroje (liability , liabilities), z ktorého je financovaný jeho majetok (aktíva).

Podľa vlastníka kapitálu, ktorý bol do podniku vložený, členíme pasíva na:

  • Vlastný kapitál - vlastné imanie (equity)
  • Cudzie zdroje - (liabilities, liability)
  • Ostatné pasíva - prechodné pasíva - výdavky a výnosy budúcich období

Toto členenie kapitálových zdrojov platí ako pri založení podniku, tak pri zväčšovaní majetku aj pri financovaní jeho bežných potrieb.

Celková veľkosť podnikového kapitálu závisí predovšetkým na:

  • Veľkosti podniku - čím väčší podnik, tým väčší kapitál vyžaduje
  • Stupeň technickej vyspelosti podniku - čím vyššia technická vyspelosť, tým vyšší kapitál
  • Rýchlosti obratu kapitálu - čím rýchlejší obrat, tým nižšia kapitál
  • Organizáciu odbytu (podnik s vlastnou predajnou sieťou vyžaduje vyššiu kapitál ako podnik obchodujúci cez tretiu stranu)

Využitie pojmu Pasíva v praxi: Pasíva tvorí pravú stranu bilančnej rovnice. Táto bilancia podniku sa nazýva súvaha.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 08.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia