ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pamäť (Memory)
Pamäť patrí medzi základné psychologické pojmy. Ide o jednu zo základných psychických funkcií. Znamená schopnosť zachytiť (recepcia), uchovať (retencia) a vyvolať (reprodukcia) informáciu.

Pamäť patrí medzi základné psychologické pojmy. Ide o jednu zo základných psychických funkcií. Znamená schopnosť zachytiť (recepcia), uchovať (retencia) a vyvolať (reprodukcia) informáciu.

Zvyčajne sa rozlišuje:

  • Ultrakrátkodobá pamäť (senzorická) - po veľmi krátku dobu (menej ako 1 sekundu) uchováva senzorické informácie - vizuálne informácie zachycuje ikonická pamäť, sluchové echoická pamäť
  • Krátkodobá pamäť - schopnosť krátkodobo (15-30 sekúnd) podržať potrebné informácie, po dobu po ktorej sú potrebné pre spracovanie - kapacita krátkodobej pamäte je pravdepodobne tzv magické číslo 7±2 (GA Miller, 1956) - informácie sú uchované v zhlukoch (chunks), ide o logicky ucelené jednotky informácie
  • Dlhodobá pamäť - slúži na dlhodobé skladovanie obrovského množstva informácií, delia sa na:
    • Explicitná pamäť - uchováva fakty a pojmy (sémantická pamäť) a udalosti (epizodické pamäť)
    • Implicitná pamäť - uchováva predovšetkým automatizované motorické alebo kognitívne zručnosti (hovorí sa o procedurálne pamäti)

Kvalita pamäti pomerne úzko koreluje s inteligenciou, pretože pri meraní inteligencie predstavuje jej dôležitú súčasť/zložku.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia