ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pákový efekt (Leverage)
Pákový efekt (Leverage), niekedy tiež finančná páka je ekonomický pojem pre efekt, kedy investor obchoduje na finančnom trhu nielen so svojím vlastným kapitálom, ale najmä s využitím dodatočného cudzieho kapitálu.

Pákový efekt (Leverage), niekedy tiež finančná páka je ekonomický pojem pre efekt, kedy investor obchoduje na finančnom trhu nielen so svojím vlastným kapitálom, ale najmä s využitím dodatočného cudzieho kapitálu. Tým znásobí vloženú investíciu a výsledkom je násobenie zisku či straty.

Pákový efekt v praxi: Základným princípom pákového efektu je využitie dodatočného cudzieho kapitálu - pre obchodovanie s pákovým efektom sa často využívajú finančné deriváty. S malým vlastným kapitálom tak možno ovládať hodnotnejšie aktíva. Finančná páka sa využíva k navýšeniu hodnoty vlastného kapitálu a na obchodovanie na finančných trhoch, najmä s cudzími menami (viď Forex). Možno ho tiež využiť k zvyšovaniu rentability vlastného kapitálu, kedy sa cudzí kapitál použije v kapitálovej štruktúre podniku.

Pákový efekt k zlepšeniu výsledkov firiem spoločne s využitím finančných derivátov s nehodnotnými podkladovými aktívami v obchodovanie na burzách, bolo jednou z fundamentálnych príčin finančnej krízy a bankovej krízy v roku 2008.

Příklad: Obchodovanie s finančnou pákou 1:100 znamená, že na vlastné 1 dolár, broker zapožičia 100 dolárov. V prípade zisku sa zisk násobí 100x, v prípade straty obchodník odpočíta aj 100 dolárov. ktoré predtým zapůjčil.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia