ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


P3O ® (Portfolio, Programme and Project Offices)

P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices) - je štandard vlastnený a vydávaný Cabinet Office (ex OGC). Ide o sadu princípov, procesov a techník pre uľahčenie riadenie portfólia projektov, programov a riadenie projektov, ktorá je zladená s ďalšími metodikami vydávanými Cabinet Office - PRINCE2, MSP, and M_o_R.

Využitie metodiky P3O v praxi: Cieľom P3O je poskytnúť praktického sprievodcu, ktorý organizáciám umožnia úspešne určiť, rozvíjať a udržiavať procesy a riadiacu štruktúru (Portfolio, programovú a projektovú kanceláriu), ktorá umožní:

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Poznámka: P3O ® je registrovaná ochranná známka Cabinet Office.