ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


P3M3 ® (The Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model)

P3M3® (The Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model) - je štandard vlastnený a vydávaný Cabinet Office (ex OGC). Ide o rámec pre hodnotenie zrelosti a výkonnosti aktív organizácie, ktorý obsahuje tri modely umožňujúce na sebe nezávislé hodnotenia:

Zdroj: Http://www.p3m3-officialsite.com

Využitie metodiky P3M3 v praxi: Cieľom P3M3 je pomôcť organizáciám zhodnotiť ich zrelosť a výkonnosť a zaviesť plány na zlepšenie. P3M3 je rozšírenou verziou metodiky Project Management Maturity Model, ktorá bola založená na základe hodnotenia zrelosti Capability Maturity Model (CMM). Podobne ako v CMM je zrelosť hodnotená pomocou piatich úrovní.

  • Úroveň 1 - awareness of process - uvedomenie si procesov
  • Úroveň 2 - repeatable process - opakovateľné procesy
  • Úroveň 3 - defined process - definované procesy
  • Úroveň 4 - managed process - riadené procesy
  • Úroveň 5 - optimized process - optimalizované procesy

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Poznámka: P3M3® je registrovaná ochranná známka Cabinet Office.