ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Outsourcing
Outsourcing znamená vyčlenenie pôvodne interne zabezpečovaných služieb, procesov a činností mimo organizácie.

Outsourcing možno voľne preložiť ako vyčleňovanie alebo externé zaistenie. V praxi ide o vyčlenení služieb, procesov alebo zdrojov (najmä ICT alebo infraštruktúry) a činností mimo organizáciu formou dlohoudobého zmluvného vzťahu. Niekedy sa týmto pojmom označuje samotný proces vyčlenenia, niekedy sa pojem používa pre označenie formy zabezpečenia služieb, procesov a činností. Vyčlenené služby, procesy a činnosti sú zabezpečované externým dodávateľom (poskytovateľom). Hoci sa outsourcing môže týkať čiastkových procesov alebo zdrojov, je zvyčajne využívaný pre nejakú ucelenejší, širšiu oblasť. Outsourcingových služieb, proces alebo činnosť je riadená na základe SLA (Service Level Agreement - dohoda o úrovni poskytovaných služieb). Preto je v praxi najviac pojem outsourcing spájaný so službou.

Outsourcing má viac podôb a prívlastkov:

 • Business Process Outsourcing (BPO) bol pojem, ktorý sa používal pre vyčlenenie celých procesov alebo procesných blokov, najmä podporných. Zmluva s externým dodávateľom je však spravidla formou služby, preto sa v praxi používa iba zjednodušený výraz outsourcing.
 • Outsourcing v ICT má rôznu podobu od ASP, SaaS až po Cloud Computing. Viac v článku, ktorý je venovaný riadenia služieb v ICT.

Využitie outsourcingu v praxi: K externému zaistenia môžu viesť rôzne dôvody, ktoré sa môžu rôzne kombinovať, napríklad:

 • Nižšie náklady, ktorých dokáže dosiahnuť a garantovať len poskytovateľ služby
 • Prenesenie rizík na poskytovateľa
 • Vyššia kvalita ponúkaných služieb zo strany poskytovateľa
 • Nedostatok vlastných ľudských zdrojov
 • Nedostatok investičných prostriedkov v danú chvíľu
 • Lepšie územné pokrytie poskytovateľa
 • Malé skúsenosti v novom regióne
 • Väčšie skúsenosti dodávateľa s konkrétnou oblasťou alebo technológií
 • Krátky časový horizont využitia konkrétnej technológie alebo znalosti a je teda lepšie voliť na obmedzenú dobu poskytovateľa
 • Potreba špecializované technológie, na ktorú nemá organizácia skúsených ľudské zdroje alebo ktorú nedokáže plne kapacitne vyťažiť
 • A ďalšie

Opakom je insourcing. Voľba výhodnosti externého alebo interného zaistenia služieb je súčasťou riadenie služieb, je možné použiť rôzne techniky rozhodovanie.

Formou outsourcingu možno zaistiť čokoľvek, čo je výhodné pre organizáciu, čo je možné zmluvne podchytiť a kde možno určiť KPI, na základe ktorých prebieha hodnotenie práce poskytovateľa. Outsourcing vedie ku špecializácii poskytovateľov služieb. Príklady odborov, kde sa outsourcing v praxi využíva sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia