ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Outdoor training
Tréning Vonkajšia (Outdoor training) je jedným zo spôsobov Vzdelávanie napriek pracovisko. Sa jeden vzdelávací metódu využívajúcich pohybových Aktivita v. predpokladov príroda zmyslových skúsenostiach, zážitku situácií a pochopil, potom zážitkovej pedagogiky.

Outdoor tréning (Outdoor training) je jedna z metód vzdelávania mimo pracoviska. Jedná sa o vzdelávacie metódu využívajúcich pohybových aktivít v prírode založená na zmyslových skúsenostiach, zážitku situácií a poznania, teda na zážitkovej pedagogike. Cieľom outdoor tréningu je pozdvihnúť fyzickou, emocionálne, kognitívne, sociálne a duchovnú úroveň všetkých účastníkov.

Často je outdoor training je zameraný na tvorbu tímu a zvýšenie motivácie zamestnancov, a preto sa zamieňa s pojmom teambuilding, ktorý má užší význam.

Outdoor training je v súčasnej dobe často využívaný pre rozvoj manažmentu spoločností, pre rozvoj ich tzv kľúčových kompetencií. Medzi tieto kompetencie patrí napríklad schopnosť komunikovať, kooperovať, nachádzať riešení problémov. Veľmi dôležitým faktorom tejto formy vzdelávania je spätná väzba medzi klientom a lektorom outdoor training. Skúsenosť lektora je veľmi dôležitá pre správne zužitkovanie nadobudnutých skúseností počas tréningu.

Najčastejšie využívané aktivity pri outdoor training sú cyklistika, zlaňovanie, lukostreľba, streľba z kuše, vodná turistika, lanové centrá a mnoho ďalších aktivít, ktoré sú založené na fyzických aktivitách účastníkov spojených do jednej ucelenej formy.Outdoor training možno zamerať rôznym spôsobom podľa potrieb organizácie - na odreagovanie, relaxáciu, zlepšenie tímovej spolupráce, meditáciu a riešenie rôznych krízových situácií, výber vhodných spolupracovníkov do rôznych tímov, vytipovanie talentov, sebapoznania a ďalšie. Základné typy outdoor training sú nasledovné:

  • Outdoor fun / event / recreation - nejvolnější spôsob outdoor tréningu, ktorého cieľom je predovšetkým zábava, odpočinok, rekreácia, obnova fyzickej a psychickej energie. Sprostredkuje zamestnancom nevšedný zážitok, prinášajúca zábavu a podporuje zlepšenie vzťahov a efektívnu komunikáciu
  • Teamspirit - tzv zážitok s pridanou hodnotou. Cieľom je motivovať a stmeliť pracovný tím a upevniť neformálne firemné vzťahy. Teamspirit je poňatý väčšinou dynamicky, s dôrazom na zážitok. Napríklad adrenalínové aktivity, ako sú lanové centrá, zlaňovanie
  • Teambuilding - najkomplexnejšie typ, v tomto prípade ide teambuilding do hĺbky budovanie tímu, jedná sa o systematické budovanie tímu a jeho rozvoj a usiluje o zvýšenie ** výkonnosti ** daného tímu. Rozvoj tímu je vykonávaný na základe presne stanoveného programu, pri ktorom sú jednotlivé tímy vystavené novým situáciám, ktoré musí riešiť spoluprácou celého tímu. Následne sú všetky zážitky a riešenie nových situáciách prediskutované v spoločnej debate s inštruktormi teambuildingu a jednotlivé riešenia sú hodnotené ako samotnými tímy tak inštruktormi teambuildingu. Tento typ teambuildingu poskytuje najväčšiu spätnú väzbu o schopnosti pracovných tímov spolupráce a komunikácie
  • Individuálny rozvoj - alebo tiež tréning, koučovanie. Všetky princípy učenia zážitkom možno využiť rovnako dobre pre tímy ako pre jednotlivca. Možno zlepšovať schopnosť komunikácie, efektivity práce a spolupráce na základe tréningu a pozorovanie konania jednotlivca v rámci daného pracovného tímu. Cieľom je zefektívnenie výkonu jednotlivca, nájdenie jeho potenciálu či slabých stránok a možných postupov rozvoja jednotlivca
  • Outdoor assessment centrum - jedná sa o vonkajšie formu diagnostiky zamestnancov, vyhľadávanie ľudí s vhodnými schopnosťami, pomocou metódy Assessment centrum

Využitie outdoor trainingu v praxi: Outdoor training je v praxi využívaný ako jedna z foriem špeciálneho tréningu zručností pracovníkov v organizácii alebo jej ľahšie formy (outdoor fun či outdoor recreation) sú používané ako forma odmeny a relaxácie vyťažených pracovníkov. Zaradenie outdoor training, rovnako ako ostatné spôsoby vzdelávania sú spravidla v zodpovednosti manažéra ľudských zdrojov (CHRO (Chief Human Resources Officer).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia