ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Osobný spis zamestnanca
Osobný spis zamestnanca sú všetky informácie vedené k jednému konkrétnemu zamestnancovi.

Osobný spis zamestnanca, niekedy Osobné karta zamestnanca, osobné zložka zamestnanca (anglicky Personnel File, Employee Documentation) sú všetky informácie vedené k jednému konkrétnemu zamestnancovi.

Ako vyzerá osobný spis zamestnanca v praxi

Osobný spis zamestnanca je základným prvkom evidencia zamestnancov v organizácii. Je to osobný zložka, do ktorej sa zakladajú všetky informácie týkajúce sa jeho pracovného pomeru a histórie v zamestnaní. V praxi je často rozdelená na údaje držané v mzdovom systéme (mzdové údaje, údaje vyplývajúce z legislatívy) a ostatné prevádzkové údaje, ktoré firma prakticky potrebuje na riadenie svojich ľudí.

 • Meno, priezvisko, titul,
 • Osobné údaje zamestnanca (dátum a miesto narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, adresa trvalého pobytu, rodné číslo)
 • Údaje súvisiace so zamestnaneckým pomerom (pracovná zmluva a podklady, ktoré vyžaduje legislatíva)
 • Informácie k zdravotnej spôsobilosti
 • Výške pracovnej odmeny a jej histórii
 • Informácie k formálnej kvalifikácii, školenia a vzdelávanie zamestnancov (osvedčenia, vysvedčenia, diplomy, certifikáty)
 • Informácie o zručnostiach a ich úrovni
 • Plán osobného rozvoja zamestnanca
 • Pracovné výkazy, dochádzku alebo iné evidencia pracovnej doby
 • Oprávnenie (prístupové oprávnenia k majetku, kľúče, heslá a ďalšie)
 • Pracovná náplň zamestnanca
 • právomoci
 • zodpovednosti

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia