ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Osobnosť (Personality)
Obvykle osobnosť znamená jedinečné "Ja" človeka so všetkými jeho vlastnosťami, skúsenosťami, charakterom, vlohami, schopnosťami a zručnosťami. V tomto poňatí je charakteristická individuálna jedinečnosť daného človeka, jeho "osobitosť".

Osobnosť (Personality) je jedným zo základných pojmov psychológie. Obvykle osobnosť znamená individuálne utváranie ľudskej psychiky - jedinečné “Ja” človeka so všetkými jeho vlastnosťami, skúsenosťami, charakterom, vlohami, schopnosťami a zručnosťami. V tomto poňatí je charakteristická individuální jedinečnost daného človeka, jeho “osobitosť”.

Existujú dve medzné teórie vysvetľujúce osobnosť:

  • Nativismus (dispozicionismus) tvrdí, že osobnosť je výsledkom vrodených dispozícií (osobnosť je vrodená)
  • Environmentalizmus tvrdí, že osobnosť je výsledkom vplyvov okolitého prostredia

Väčšina psychológov sa dnes zhoduje, že výsledná osobnosť je výsledkom interakcie oboch zložiek - dispozícií i prostredie.

K popisu osobnosti existujú dva prístupy:

  • Ideografickom - v podstate kvalitatívny prístup, pristupujúce k osobnosti pomocou jej voľného a zhrňujúceho popisu
  • Nomotetický - v podstate kvantitatívny prístup, pristupujúce k osobnosti pomocou rôznych metrík, testov, typológií a modelov

Existuje celý rad modelov osobnosti:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia