ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Osobné dáta (Personal Data)
Osobné údaje sú také informácie, ktoré sa týkajú určitej fyzickej osoby a majú citlivý charakter (napr. Dátum narodenia, adresa). Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom na právo na súkromie v rôznych krajinách a štátoch obmedzované.

Osobné údaje (anglicky Personal Data lebo Sensitive Personal Information) sú také informácie, ktoré sa týkajú určitej fyzickej osoby a na základe nich možno konkrétneho človeka jednoznačne identifikovať. Zvláštne skupinou sú tzv citlivé údaje (napr. Zdravotný stav, adresa bydliska). Nakladanie s osobnými údajmi môže byť vzhľadom na právo na súkromie v rôznych krajinách a štátoch obmedzované.

Čo patrí medzi osobné údaje?

To, čo sa považuje za osobné údaje sa môže v jednotlivých krajinách líšiť a môže byť rôzne chránené zákonmi. Sú to také údaje a informácie, ktoré sa priamo týkajú konkrétnej fyzickej osoby a pomocou nich ju možno určiť alebo sa nimi môže vyzradiť nejakú dôvernú informáciu, ktorú osoba nechce zverejniť.

Na jej základe je totiž možné daného zamestnanca jednoznačne identifikovať, odlíšiť od ostatných zamestnancov toho istého zamestnávateľa, a tiež kontaktovať. Správnosť a platnosť danej adresy potom garantuje aj zamestnávateľ, ktorý ju zriadi a udržiava v chode. Daný subjekt údajov tak bude identifikovaný či identifikovateľný nielen pre všetky ostatné vášho kolegu, ale aj pre ďalšie osoby.

Zvyčajne sa ako osobné údaje považujú:

  * Meno a priezvisko * Štátom vydané identifikačné údaje (napr. Rodné číslo, číslo OP, číslo pasu, číslo vodičského preukazu, atď.) * Pohlavie * Dátum narodenia a vek * Osobný lebo rodinný stav * Telefónne číslo * Adresa bydliska * E-mailová adresa (zvyčajne tá firemné, ktorá je jednoznačne delegovateľný konkrétnemu človeku) * IP adresa počítača (MAC adresa zariadenia) * Identifikačné číslo zamestnanca * Užívateľské meno (napr. Pre prístup do aplikácie) * Základné biometrické údaje - odtlačok prsta, sietnice

Čo patrí medzi citlivé osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré vypovedajú o zdravotnom stave, genetických údajoch, výšku platu alebo napríklad o politických názoroch ich označujú ako citlivé. Nad rámec bežných identifikačných osobných údajov môže zneužitie citlivých osobných údajov konkrétneho človeka sociálne alebo ekonomicky poškodiť, prípadne ktoré môžu byť predmetom vydierania. Medzi citlivé osobné údaje tak najmä patria:

  • Zdravotný stav
  • Unikátny biologické charakteristiky (odtlačok prsta, obraz sietnice, genetická charakteristika)
  • Výška príjmu, vyššie imanie
  • Bankové údaje, údaje o poistení

Ďalej tiež medzi citlivé údaje patria.

  • Sexuálna orientácia a sexuálny život
  • Osobné a citlivé fotografie
  • Národnostné, rasový, etnický pôvod
  • Členstvo v rôznych organizáciách

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia