ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Osobná kvalifikácia
Osobné kvalifikácia (niekedy tiež kvalifikácia osoby alebo osobné kvalifikačný profil) je pojem používaný vv personalistike a riadenie ľudských zdrojov. Používa sa pre opis schopnosti konkrétnej osoby vykonávať určitú profesiu, povolania a pod Skladá sa z jednotlivých kvalifikácií, ktoré dotknutá osoba má - vzdelanie, prax, certifikáty, certifikáty apod

Osobná kvalifikácia (niekedy tiež kvalifikácia osoby alebo osobné kvalifikačný profil) je pojem používaný v personalistike a riadení ľudských zdrojov. Používa sa pre opis schopnosti konkrétnej osoby vykonávať určitú profesii, povolania a pod. Skladá sa z jednotlivých kvalifikácií, ktoré dotknutá osoba má - vzdelanie, prax, certifikáty, certifikáty apod - na rozdiel od kvalifikačného profilu, ktorý sa vzťahuje k pracovnému miestu nie k človeku.

Využitie pojmu osobné kvalifikácia v praxi: Pomocou osobného kvalifikačného profilu sú popísané všetky schopnosti kľúčové osoby - teda všetko, čo konkrétna osoba spĺňa. Osobný kvalifikačný profil pracovníka je súčasťou jeho osobné zložky a v osobnom pláne rozvoja má stanovené oblasti, kde a ako svoju osobnú kvalifikáciu vylepšovať (pomocou školení, vzdelávania, získanie nových certifikátov, atď).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia