ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Osem krokov zmeny podľa Kottera
Model osem krokov zmeny vypracoval John P. Kotter. Implementácia zmeny v jeho podaní zahŕňa postupné prevedenie ôsmich krokov.

Model osem krokov zmeny vypracoval John P. Kotter. Implementácia zmeny v jeho podaní zahŕňa postupné prevedenie nasledujúcich ôsmich krokov:

 • Krok 1: Vyvolanie vedomie naliehavosti
  • Preskúmanie trhu a konkurenčného prostredia
  • Identifikácia kritických miest, potenciálnych kríz alebo zásadných príležitostí a diskusia o nich
 • Krok 2: Zostavenie koalície schopné presadiť a realizovať zmeny
  • Vytvorenie skupiny dostatočne silné riadiť zmeny
  • Prinútiť skupinu pracovať spoločne ako tím
 • Krok 3: Vytvorenie vízie a stratégie
  • Vytvorenie vízie, ktorá pomôže riadiť proces zmeny
  • Vyvinutie stratégií na dosiahnutie tejto vízie
 • Krok 4: Komunikácia transformačnej vízie
  • Využitie všetkých dostupných prostriedkov na nepretržitú komunikáciu o novej vízii a stratégiách
  • Vodcovské koalícia ako vzor rokovania očakávaného od zamestnancov
 • Krok 5: Delegovanie v širokom meradle
  • Odstraňovanie prekážok
  • Zmena systémov alebo štruktúr brániacich transformáciu
  • Podpora riskantných rozhodnutí a netradičných myšlienok, aktivít a postupov
 • Krok 6: Vytváranie krátkodobých víťazstvo
  • Plánovanie viditeľných zlepšenie výkonu, presnejšie “víťazstvo”
  • Dosahovanie týchto víťazstvo
  • Viditeľné oceňovanie a odmeňovanie ľudí, ktorí sa podieľali na dosiahnutie týchto víťazstva
 • Krok 7: Využitie výsledkov a podpora ďalších zmien
  • Využitie rastu dôvery k zmene všetkých systémov, štruktúr a postupov, ktoré nie sú vo vzájomnom súlade a nezodpovedajú transformačnú víziu
  • Zamestnávanie, povyšovanie a vzdelávanie ľudí, ktorí majú schopnosti realizovať transformačný víziu
  • Oživovanie procesov stále novými transformačnými projektami, námety a prvky
 • Krok 8: Zakotvenie nových prístupov do firemnej kultúry
  • Dosahovanie lepších výsledkov prostredníctvom správania orientovaného na zákazníkov a zvyšovanie produktivity, lepšieho vedenia a efektívneho riadenia
  • Poukazovanie na súvislosti medzi novými vzormi správania a podnikovými úspechy
  • Rozvíjanie prostriedkov vykonávajúcich vzdelávanie manažérov a výber vhodných nástupcov

Využitie modelu osmi krokov zmeny v praxi: Model ponúka detailný popis krokov zmeny, ktorý možno aplikovať pri zavádzaní zmien v organizácii.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.12.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia