ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je OSCAR
OSCAR je akronym pre metódu organizovanie vypracovanú Ernestom Dale. Zahŕňa ciele (Objectives), rešpektovanie špecializácie (Specialization), koordináciu (Coordination), vyváženie právomocí (Authority) a zodpovednosti (Responsibility).

OSCAR je akronym pre metódu organizovanie vypracovanú Ernestom Dale. Podľa neho musí proces organizovania zahŕňať:

  • O - Objectives (ciele) - je nutné stanoviť a vzájomne logicky previazať ciele organizačných útvarov, ciele (výstupy) procesov aj ciele práce na jednotlivých pracovných pozíciách
  • S - Specialization (špecializácia) - procesy, pracovné miesta i organizačné útvary by mali byť zoskupované na základe podobnosti vykonávaných činností (na základe podobnej špecializácie)
  • C - Coordination - činnosti a procesy musia byt vzájomne spojované a zlaďované tak, aby z časového i priestorového hľadiska viedli k vzájomnej najlogickejšie a najefektívnejšie previazanosti
  • A - Authority (právomoc) - správne fungovanie činností a procesov vyžaduje správne nastavenie právomocí tak, aby každá činnosť, proces, pozície i útvar mali adekvátne pridelenú právomoc
  • R - Responsibility (zodpovednosť) - správne fungovanie činností a procesov vyžaduje správne nastavenie zodpovednosti, aby pri každej pozície a organizačného útvaru bolo jasné, akú má zodpovednosť

Ideálne je použitie tejto metódy pri iniciálnej tvorbe organizačného usporiadania a potom priebežne pri jeho kontrole a jeho redizajnu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia