ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Organizačný útvar (Organization Unit)
Organizačná jednotka je po pracovnom miestu druhým základným stavebným prvkom formálnej organizačnej štruktúry. Organizačný útvar vytvára jedno alebo viac pracovných miest prepojených vzájomne dohromady.

Organizačná jednotka (tiež organizačný útvar, Organizational Unit) je po pracovnom mieste druhým základným stavebným prvkom formálnej organizačnej štruktúry. Organizačný útvar vytvára jedno alebo viac pracovných miest prepojených vzájomne dohromady na základe nasledujúcich organizačných princípov:

  • Funkčné špecializácie
  • Geografické polohy
  • Výrobkové špecializácie
  • Typu zákazníka

Zvolený organizačný princíp vychádza z aktuálne používaného typu formálnej organizačnej štruktúry. V čele organizačného útvaru stojí vedúci pracovník - manažér.

Nižšie organizačné útvary sa spájajú do útvarov vyšších rádov - napr predajné oddelenie a marketingové oddelenie spolu tvoria odbor vzťahov so zákazníkmi. Počet organizačných jednotiek v organizácii je daný jej zložitosťou a počtom pracovníkov a vyššie spomínaných princípov.

Príklady organizačných útvarov (od vyšších k nižším):

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.08.2016

Komentáre



Do diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia