ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Organizačná kultúra
Organizačná kultúra zahŕňa artefakty, hodnoty a normy, idey a inštitúcie. V užšom poňatí ide viacmenej o synonymum pojmu zdieľané hodnoty.

Organizačná kultúra, niekedy tiež firemná kultúra môže byť chápaná v širšom a užšom poňatí.

V širšom poňatí zahŕňa v rámci organizácie existujúce a vytvorené:

V užšom poňatí ide viacmenej o synonymum pojmu zdieľané hodnoty.

Edgar Schein člení organizačnú kultúru nasledovne:

  • Artefakty - vonkajšie manifestácie kultúry, zreteľne neuvedomujú - materiálne (architektúra budov, logo, prospekty, služobné odevy a pod) a nemateriálne (jazyk, historky a mýty, hrdinovia, zvyky, rituály, ceremoniály a pod)
  • Zastávané hodnoty - skutočnosti, ktoré sú považované za významné a dôležité, nepísané pravidlá a zásady správania sa - čiastočne neuvedomujú rovina kultúry
  • Základné predpoklady - zafixované predstavy o fungovaní reality, úplne samozrejmé názory a myšlienky, najhlbšie a neuvedomelá rovina kultúry

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia