ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Organizačná architektúra
Podľa obvyklého poňatie sa organizačná architektúra skladá z mäkkých a tvrdých prvkov. Spojivom medzi nimi je stratégia.

Podľa obvyklého poňatie sa organizačná architektúra skladá z mäkkých a tvrdých prvkov.

Tvrdé prvky tvorí pracovné miesta zoskupené do formálnej organizačnej štruktúry a procesné usporiadanie organizácie (pozri procesy) ako cielená postupnosť logicky nadväzujúcich činností.

Mäkké prvky tvorí neformálnu organizačnú štruktúru (sociálna sieť), ľudské zdroje (ľudský kapitál) a organizačná kultúra (v užšom poňatí).

Spojovacím a riadiacim prvkom je stratégie organizácia zahŕňajúca víziu, poslanie a strategické ciele a naznačujúce spôsoby ich dosiahnutia . Dôležitým prvkom stratégie i organizačnej architektúry sú zdieľané hodnoty, ktoré usmerňujú a korigujú správanie pracovníkov žiaducim smerom.

Poznámka: Ak chápeme organizačnú kultúru v širšom poňatí ako súhrn artefaktov, hodnôt, inštitúcií a ideí, je možné chápať organizačnú architektúru akú súčasť organizačnej kultury.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia