ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Organizácia
Organizácia je pojem označujúci spravidla organizovanú formálnu skupinu ľudí, ktorí majú spoločné ciele a motiváciu, meria vlastnú výkonnosť a sú vymedzení voči okolitému prostrediu.

Pojem organizácia sa v praxi používa pre označenie organizovanej formálnej skupiny ľudí, ktorí majú spoločné ciele a motiváciu, meria vlastnú výkonnosť a vymedzujú sa voči okolitému prostrediu. Vzájomné vzťahy v organizácii je potrebné riadiť a organizovať. Organizácia je charakterizovaná týmito znakmi:

Existujú rôzne druhy organizácií, ktoré sú buď organizovanou sociálnou skupinou (organizácie bez právneho štatútu napríklad kluby, združenia či ilegálne organizácie) alebo sú založené na právnych základoch (organizácia majúca právny štatút). Tie majú vždy nejakého vlastníka (či vlastnícku štruktúru) a všetky organizácie majú tiež manažérov, ktorých povinnosťou je riadenie organizácie v súlade s predstavou vlastníkov.

Nie náhodou je pôvod slova organizácie zhodný so slovom organizmus (pôvodné grécke slovo οργανον - organon). Okrem jazykového spojenie ide aj o spojenie významové. V oboch prípadoch sa jedná o celok, ktorého jednotlivé časti sú prispôsobené k určeným funkciám tak, aby uspokojili spoločný cieľ. V oboch prípadoch ide o celok živý, v čase sa vyvíjajúci, mnohokrát rastúce, ktorý musí reagovať na vonkajšie podnety. Jednoduché organizmy nepotrebujú mozog a dokonca ani krv, rovnako ako živnostník nepotrebuje zložitú organizačnú štruktúru, management ani zložitý informačný systém - je zároveň tvorcom i spotrebiteľom všetkých informácií. Všetky zložitejšie organizmy oproti tomu potrebujú mozog, ktorý možno prirovnať k manažmentu, do ktorého sa zbieha mnoho informácií. Potrebujú organizovať ľudí a procesy, potrebujú mať vytvorený informačný systém. Každý organizmus tiež spotrebováva potravu, rovnako ako organizácie spotrebováva rôzne typy zdrojov.

Na organizácii sa dá pozerať rôznymi pohľadmi (rôznou optikou):

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 09.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia