ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Organigram
Organigram (niekedy tiež organogram, organizačné graf, organizačná schéma) je grafické vyjadrenie organizačnej štruktúry.

Organigram (niekedy tiež organogram, organizačné graf, organizačná schéma) je grafické vyjadrenie organizačnej štruktúry podniku alebo organizácie. Organigram zobrazuje názorným spôsobom celú organizačnú štruktúru a vzájomné väzby jednotlivých organizačných jednotiek, pracovných miest alebo konkrétnych osôb v organizáciu, najmä manažérov.

Väzby v organigramu ukazujú podriadenosť a nadriadenosť organizačných jednotiek, stupňa riadenia, a rozsah zodpovednosťou.

Využitie organigramu v praxi: Organigram používajú organizácie pre zobrazenie svojou organizačnej štruktúry a to ako navonok tak pre komunikáciu vzájomných vzťahov smerom dovnútra. Organigram ukazuje faktický stav organizačnej štruktúry spravidla formou modelu či diagramu s jednoduchou stromovou štruktúrou. Jednoduchosť či zložitosť organizačného schéma závisí od zložitosti organizačnej štruktúry samotnej - viď typológie organizačnej štruktúry. Napríklad pre maticovú organizačnú štruktúru je schéma zložitejšia a nemusí mať vždy stromovú štruktúru, ako je tomu v prípade najjednoduchšie líniovej organizačnej štruktúry.

Z organigramu možno väčšinou vyčítať, aký spôsob riadenia a druh organizačnej štruktúry v organizácii prevažuje:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia