ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Operatívny lízing (Operating Leasing)
Operatívny lízing je druh lízingu, jeho podstatou je krátkodobý prenájom, kedy po skončení doby prenájmu nájomca vracia majetok prenajímateľovi.

Operatívny lízing (anglicky operating leasing), niekedy tiež označovaný ako prevádzkový lízing, je druh finančné služby a v podniku patrí medzi cudzie zdroje financovania. Operatívny lízing je druh lízingu, jeho podstatou je krátkodobý prenájom, kedy po skončení doby prenájmu nájomca vracia majetok prenajímateľovi. Na možný prechod vlastníctva predmetu leasingu na nájomcu nie je zmluvný nárok. Doba prenájmu je u operatívneho leasingu kratšia ako doba ekonomickej životnosti predmetu prenájmu. Prenajímateľ zvyčajne zaisťuje servis a údržbu majetku, nesie väčšinu rizík a úžitkov spojených s vlastníctvom predmetu lízingu.

Operatívny lízing poskytujú predovšetkým špecializované leasingovej spoločnosti.

Využitie operatívneho lízingu v praxi: Operatívny lízing využívajú podniky ako jednu z možností externého spôsobu financovania. Operatívny lízing sa oplatí využiť, ak hodnota predmetu lízingu po ukončení jeho užívania nájomcom je stále dostatočne vysoká a významne tak zníži finančnú náročnosť operácie. Jeho prednosťou je komfort, nájomca nezískava do prenájmu iba predmet lízingu, ale predovšetkým služby spojené s jeho prevádzkovaním. Napr. u operatívneho leasingu automobilu je v cene poistenia, kompletný servis vozidla, dane, náhradné vozidlo po dobu opravy atď.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.09.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia