ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Operativné planovanie
Operatívne plánovanie je manažérska činnosť, ktorá zabezpečuje konkrétne rozvrhnutie alebo zaistenie zdrojov na krátkodobej báze.

Operatívne plánovanie je manažérska činnosť, ktorá zabezpečuje konkrétny rozvrhnutie alebo zabezpečenie zdrojov v krátkodobom horizonte. Výsledkom operatívneho plánovania sú dobre rozvrhnuté zdroja. Výstupom sú operatívne plány.

Operatívne plánovanie v praxi: Operatívne plánovanie pracuje s detailnými informáciami pre detailné rozvrhnutie a naplánovanie zdrojov organizácie. Jedným z kľúčových výstupov sú detailné operatívne plány, na základe ktorých zamestnanci vykonávajú svoje každodenné úlohy a prácu. Ľudia v organizácii musí vedieť čo, kto, kedy a aké množstvo. Jeho cieľom je zabezpečenie potrebného stavu zdrojov organizácie a vytvorenie ich rezerv v horizonte operatívnych plánov (teda dní, týždňov, mesiacov). Mohlo by sa zdať, že operačné plánovanie sa týka iba základné úrovne riadenia, teda manažmentu prvej línie, ale aj top manažment organizácie má svoje každodenné úlohy a teda sa operačné plánovanie týka aj jeho. Ťažisko však samozrejme spočíva v nižšom manažmente organizácie. U malých a stredných firiem je veľká časť operatívneho plánovania na pleciach vrcholového manažmentu, pretože u malých organizácií vrcholový manažment koncentruje všetky úrovne riadenia.

Operatívne plánovanie má krátkodobý charakter. Jeho typickým časovým horizontom sú hodiny, dni, týždne alebo mesiace.

Operatívne plánovanie sa prirodzene týka úplne všetkých oblastí organizácie, a podobne ako u strategického plánovania by správne malo vychádzať z požiadaviek zákazníkov a až následne tieto priority rozvádzať do ďalších oblastí:

  • Obchodné operatívne plánovanie - plánovanie dodávok služieb a produktov zákazníkom
  • Operatívne plánovanie výroby - plánovanie výrobných kapacít, kapacít ľudských zdrojov
  • Finančné operatívne plánovanie - plánovanie obratu, výnosov, nákladov, zisku
  • Operatívne plánovanie nákupu a zhotovovanie - plánovanie nákupu materiálu a ďalších nutných zdrojov a služieb
  • Operatívne personálne plánovanie - plánovanie kapacít a rozvoja ľudských zdrojov
  • Investičné operatívne plánovanie
  • Operatívne plánovanie v oblastiach kvality, bezpečnosti, rizík, výkonnosti a efektívnosti
  • Ďalšie operatívne plánovanie

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia