ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Opcie (Option)
Opcia (Option) je pojem, ktorý označuje právo jej držiteľa predať alebo kúpiť podkladové aktívum.

Opcie (Option), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje právo jej držiteľa predať alebo kúpiť podkladové aktívum. Tým u opcií bývajú najčastejšie akcie, akciové indexy, dlhové inštrumenty, zahraničné meny, komodity, prípadne i deriváty (Futures , swapy).

Pozor, opcie pre kupujúceho označuje právo, nie povinnosť - teda ak je to pre majiteľa opcie nevýhodné, opciu neuplatní. Naopak predajca (upisovateľ) opcie má povinnosť opciu predať alebo kúpiť za stanovených podmienok.

Základné typy opcií:

  • Call opcie (kúpna) - jej držiteľovi dáva právo k určitému budúcemu dátumu kúpiť podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu, zároveň jej emitentovi ukladá povinnosť predať

    • Nahá / nekrytá call opcie (naked call) - predajca podkladové aktívum (napr. akcie) v čase predaja opciu nevlastní, dúfa, že opcia nebude využitá alebo podkladové aktívum zoženie až pri uplatnení opcie
    • Krytá call opcie (covered call) - predajca podkladové aktívum (napr. akcie) v čase predaja opcie už vlastní
  • Put opcie (predajné) - jej držiteľovi dáva právo k určitému budúcemu dátumu predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu, zároveň jej emitentovi ukladá povinnosť kúpiť

Cena stanovená vopred sa označuje ako realizačná cena (Exercise Price, Strike Price)

Dátum splatnosti opcie sa označuje ako čas do expirácie (Expiration Date, Maturity)

Call aj put opcie môžu byť:

  • Amerického typu / americká opcia - môže byť uplatnená kedykoľvek počas doby splatnosti, predaná alebo kúpená môže byť kedykoľvek počas svojho života (do času expirácie)
  • Európskeho typu / európska opcia - môže byť uplatnená len v dobe splatnosti, predaná alebo kúpená môže byť kedykoľvek počas svojho života (do času expirácie)

Oba typy opcie sú obchodované ako v Európe, tak v USA.

U opcie ďalej rozlišujeme:

  • Dlhú pozíciu (Long Position) - jedná sa o pozíciu kupujúceho
  • Krátku pozíciu (Short Position) - jedná sa o pozíciu predajcu / vypisovateľa / upisovateľa / pisateľa / emitenta

Predajca (upisovateľ) predáva call alebo put opciu kupujúcemu a inkasuje za ňu cenu opcie (opčnú prémiu).

Opcie patrí medzi cenné papiere, do kategórie finančných derivátov. S opciami sa začalo obchodovať vo veľkom na burzách a trhoch OTC (cez prepážku) od roku 1973.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia